Ukategorisert

Røykerne bør gjøre opprør!

At inngrepene i friheten skulle komme har vært kjent lenge, men nå er det et faktum. Det er en gjeng formyndere som styrer våre liv.

Regjeringen sendte forslagene om endringer av tobakkskadeloven på høring i januar 2012. Nå har Stortinget vedtatt innstramningene.

Det blir forbudt med tipakningene og det blir innstramninger i muligheten til å omtale tobakksprodukter, for å nevne to av tiltakene som det politiske flertallet har vedtatt.

Politikerne fortsetter med inngrepene mot eiendomsrettigheter, og dermed mulighetene hver eneste borger skal ha til å mishandle egen kropp. Misbruk av tobakksvarer er farlig, men mennesker skal ha rett til å foreta usunne valg. Husk; bruk av tobakk og andre rusmidler er ikke automatisk misbruk!

Forbud avler forbud; hva blir det neste på dette området?

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
    Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
  • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
    At velstand drypper nedover, såkalt ‘trickle down economics’, er blitt en slags vits, en utskjelt antakelse ingen tør å forfekte i fullt alvor. Men ikke la deg lure: Den stemmer.
  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?