Ukategorisert

Røykerne bør gjøre opprør!

At inngrepene i friheten skulle komme har vært kjent lenge, men nå er det et faktum. Det er en gjeng formyndere som styrer våre liv.

Regjeringen sendte forslagene om endringer av tobakkskadeloven på høring i januar 2012. Nå har Stortinget vedtatt innstramningene.

Det blir forbudt med tipakningene og det blir innstramninger i muligheten til å omtale tobakksprodukter, for å nevne to av tiltakene som det politiske flertallet har vedtatt.

Politikerne fortsetter med inngrepene mot eiendomsrettigheter, og dermed mulighetene hver eneste borger skal ha til å mishandle egen kropp. Misbruk av tobakksvarer er farlig, men mennesker skal ha rett til å foreta usunne valg. Husk; bruk av tobakk og andre rusmidler er ikke automatisk misbruk!

Forbud avler forbud; hva blir det neste på dette området?

Mest lest

Arrangementer