Ukategorisert

Bør gjøre noe med førstegangstjenesten

Partier som har vedtatt kjønnsnøytral verneplikt og politikere som ønsker kvinnelige slaver, bør følge opp vedtakene med forslag om å endre førstegangstjenesten.

I dag har landsmøtet i Senterpartiet vedtatt kjønnsnøytral verneplikt. Dermed følger partiet til bondebevegelsen opp SV som gjorde et lignende vedtak for få uker siden. Det er likevel forskjeller på vedtakene eller intensjonene i vedtakene; SV ønsker betydelig satsing på Sivilforsvaret og vil ha ungdommer som ikke gjennomfører førstegangstjenesten inn i Sivilforsvaret. Det betyr, slik situasjonen er i dag, et ufattelig antall mennesker inn i Sivilforsvaret gjennom å bruke tvang.

Dermed har SV lansert sitt alternativ, et alternativ som betyr flere slaver for den norske staten. Andre som ønsker kjønnsnøytral verneplikt, for eksempel Senterpartiet eller Unge Høyre/AUF, har ikke lansert modeller for standpunktet som er inntatt.

Årsaken til at Liberaleren ber de som ønsker kjønnsnøytral verneplikt om å gjøre noe med førstegangstjenesten, er at omtrent alle som vil slippe tjenesten i dag – slipper unna denne delen av verneplikten. Uten endringer vil både unge menn og unge kvinner kunne nekte uten negative konsekvenser. Det eneste hver eneste ungdom trenger å gjøre, er å fortelle en liten hvit løgn. Alle er i stand til å lyge for å slippe slaveri i statlige uniformer!

Vil Senterpartiet, for å bruke partiet som eksempel ettersom det var landsmøte i helgen, innføre siviltjeneste igjen? Skal ungdommer tjenestegjøre på sykehjem? Vil det igjen bli lange fengselsstraffer for de som nekter? Spørsmålene er mange og foreløpig er svarene få fra de som ønsker slaveri.

Det er kun én ting som virker sikkert og det er at Forsvaret ikke ønsker flere soldater enn de som allerede gjennomfører militær førstegangstjeneste.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer