Notiser

Flere forbud

Endringer av tobakkskadeloven medfører flere reguleringer, noe Liberaleren har vært innom tidligere.

Nå har ABC Nyheter publisert en sak som på en god måte beskriver hvilken gjeng som styrer Norge.

Paragraf 18: Forbud mot selvbetjening av tobakksvarer
«Selvbetjening av tobakksvarer på utsalgssteder for forbrukere er forbudt. Forbudet i første ledd gjelder ikke i spesialforretninger for tobakksvarer og utsalgssteder for avgiftsfritt salg på flyplasser».

Formyndere!

Tags:

Mest lest

Arrangementer