Ukategorisert

Alle bør nekte verneplikten!

La systemet råtne på rot!

Mye tyder på at Arbeiderpartiets landsmøte vil gå inn for kjønnsnøytral verneplikt. Et nytt eksempel på at tvang avler tvang. Da de første kravene om kjønnsnøytral verneplikt ble fremmet, var det utenkelig at politikerne skulle innføre en byrde for befolkningen som ikke var nødvendig. Etter vårens landsmøter kan slaveri for alle bli en realitet fordi et flertall av det politiske Norge ønsker at hele befolkningen skal være slaver for politikerne.

Da den rødgrønne regjeringen innførte sesjonsplikt for kvinner, fikk Liberaleren en veldig god kommentar fra én av leserne.

–De starter alltid smått, så kan de si «Vel, vi har jo allerede sesjonsplikt, det skader vel ikke å ha litt førstegangstjeneste. Alle statlige programmer starter smått. De driter (unnskyld ordbruken) i selveierskap og mennesklig verdighet, skrev signaturen tDa.

tDa fikk helt rett; det startet med sesjonsplikt. Om få år kan unge kvinner bli tvunget til å gjennomføre militær førstegangstjeneste fordi vårens landsmøter har vedtatt kjønnsnøytral verneplikt.

Tvang avler tvang! Hva vil SV bruke Sivilforsvaret til? Kun fantasien setter grenser, og fantasien er i denne saken nifs og uhyggelig!

Arbeiderpartiets Laila Gustavsen har talt varmt for kjønnsnøytral verneplikt fra talerstolen på arbeiderpartilandsmøtet. Hun mener likestilt verneplikt er riktig, rettferdig og en prinsipiell sak. Også i hennes innlegg ble verneplikten knyttet opp mot behovene til Forsvaret og førstegangstjenesten, noe som er typisk for den politiske debatten i flere av partiene.

Drømmen til skribenten, en nokså urealistisk drøm, er at alle nekter alle former for slaveri, altså blir totalnektere. Dersom mange titusen borgere blir totalnektere, vil systemet råtne på rot. Politikerne kan ikke gjøre en hel befolkning til kriminelle mennesker. Skjer det, vil hele strukturen i samfunnet revne. Dersom alle nekter, for eksempel nekter å dra på sesjon og tar straffen dette medfører, vil Stortinget umiddelbart bli tvunget til å tenke nytt. Nye tanker vil ikke bli tvangstanker og dermed vinner friheten over det totalitære. Dessverre er dette kun en urealistisk drøm, fordi i dagens situasjon betyr ikke verneplikten ekstreme ulemper for det store flertallet av befolkningen. De som ikke vil inn til førstegangstjeneste og de som ikke vil inn i Sivilforsvaret, kan slippe uten å ty til sivil ulydighet.

Laila Gustavsen sa i sitt innlegg at likestilt verneplikt er riktig og rettferdig. Nei! Det er svært urettferdig fordi det med dagens organisering betyr at en liten gruppe mennesker skal bære byrden for det store flertallet. Rettferdighet har aldri betydd spesielt mye for sosialdemokrater, bortsett fra i festtaler.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer