Ukategorisert

Høyre i riktig retning når det gjelder åpningstider

Da åpningstidsloven ble opphevet under Samarbeidsregjeringen til Kjell Magne Bondevik for ti år siden, var Høyre en viktig del av regjeringen.

Selv om eierne av butikkene fikk større frihet til å bestemme egne åpningstider, valgte stortingsflertallet, et flertall Høyre var en del av, å videreføre ordningen med reguleringer på søndager og helligdager. Liberaleren jublet for ti år siden, men beklaget den håpløse helligdagsreguleringen.

Nå, ti år etter, går Høyre klart og tydelig inn for frie åpningstider og dermed avvikling av Brustad-bua. På noen områder går Høyre riktig vei, selv om partiet beveger seg litt for sakte.

Mest lest

Arrangementer