Ukategorisert

Sanner: – Vi mottok derfor budskapet om lavere bedriftsbeskatning med stor glede

Liberaleren skrev i går artikkelen «Ny Stoltenberg-retorikk om skatt». I dag har Jan Tore Sanner, nestleder og finanspolitiske talsmann i Høyre, sendt ut et leserinnlegg.

Sanner gjør nøyaktig det han bør gjøre, nemlig å påpeke hva Høyre har sagt og foreslått når det gjelder skatt. Han påpeker også at Stoltenberg har en utfordring; nemlig hvem som skal finansiere mellomlegget? For verken Arbeiderpartiet eller regjeringen ønsker lavere skattetrykk.

Hele innlegget som Jan Tore Sanner har skrevet:
«Fire måneder før valget varsler statsminister Jens Stoltenberg en omlegging av skattesystemet i milliardklassen. De siste 8 år har Stoltenberg og den rødgrønne regjeringen gått motsatt vei ved å doble skatten på arbeidende kapital. Det har rammet norske arbeidsplasser og bedriftenes konkurransekraft. Vi mottok derfor budskapet om lavere bedriftsbeskatning med stor glede. Jeg har varslet at det vil få Høyres støtte. Når våre naboland og andre konkurrenter senker selskapsskatten er det gode grunner for å vurdere lavere selskapsskatt i Norge.

Når Høyre har foreslått lavere skatt for næringslivet har vi påpekt at lavere skatt gjør bedriftene mer konkurransedyktig og det skaper økt trygghet for jobbene fremover. Endelig lytter den rødgrønne regjeringen. Eller gjør de det?

Skattesystemet ble lagt om i 1992 og i 2005 etter grundige og faglige vurderinger. Begge reformene ble «smurt» med betydelige skattelettelser for å gjøre omleggingen mindre smertefull, og for å bygge opp under målene med reformene. Begge reformene virket positivt på økonomien og hadde dynamiske effekter som ga økte skatteinntekter. Nå varsler Stoltenberg en ny reform, men med et nytt prinsipp: Skattenivået skal holdes uendret. Dermed blir spørsmålet: Hvem skal betale mer i skatt når noen skal betale mindre? Er det pensjonistene eller boligeierne? Er det arbeidsgiveravgiften eller trygdeavgiften han vil sette opp? Da jeg spurte Stoltenberg om dette i onsdagens spørretime, fikk jeg ikke svar. Det må bety at statsministeren enten ikke vet hvordan han skal løse skattefloken han har satt seg i, eller at han vet det, men ikke ønsker å fortelle velgerne dette så tett opptil valget.

Høyre vil føre en skattepolitikk som sikrer finansiering av velferdssamfunnet. Vi må skape mer for å kunne dele mer. Vår strategi for økt vekst handler om investeringer i infrastruktur og forskning, men også om vekstfremmende skattelettelser. Det må lønne seg å jobbe. Derfor vil vi redusere skatten på lave og vanlige lønnsinntekter. Norsk næringsliv er i tøff konkurranse, landene rundt oss har kuttet i beskatningen og i Europa pågår en brutal effektivisering i mange bedrifter. Da må vi sikre at norske bedrifter rustes for konkurransen, slik at vi trygger jobbene og sikrer nasjonalt og lokalt eierskap. Derfor vil Høyre trappe ned og på sikt fjerne formueskatten.

Høyre foreslår gjennomførbare og målrettede skattelettelser for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe og investere i norske arbeidsplasser. Tydelighet og forutsigbarhet er viktig for bedrifter og arbeidstakere. Derfor er det urovekkende når statsministeren lanserer skatteendringer i milliardklassen, uten å fortelle hvem som skal betale mer, når noen skal betale mindre.»

Mest lest

Arrangementer