Ukategorisert

Norske skattepenger til henrettelser i Iran?

Å holde rede på hva norske skattepenger brukes til i utlandet, er en utfordring. Utenriksminister Espen Barth Eide skrøt av mange norske utenrikspolitiske initiativer da han var på Oslo Freedom Forum. Men at norske skattepenger går til henrettelser i Iran, nevnte han ikke. NB! Saken er oppdatert.

Holder du deg kun til norske medier når du vil følge med på hva som foregår rundt om i verden må du regne med å høre mye om Midt-Østen, og om USA. Og om enkelte land i Latin-Amerika. Det er mye som skjer utenlands som aldri dukker opp i norske medier. Selv om vi burde få vite mer. Spesielt om hvordan norske skattepenger brukes.

På Oslo Freedom Forum denne uken kom det blant annet frem at norske skattepenger havner hos prestediktaturet i Iran. Et regime som foretar henrettelser – blant annet av mindreårige – i full offentlighet. Brukes norske skattepenger til henrettelser? Nei, mener det Ap-ledede utenriksdepartementet. Men det er fullt mulig at det er nettopp det som skjer.

Det var Maryam Nayeb Yazdi som kom inn på dette under foredraget Iran’s weapon of choice. Våpenet Irans regjering foretrekker er altså dødsstraff/henrettelser. Henrettelser gjøres i full offentlighet, som en avskrekkingsmetode. Både for de forbrytelser regimet henretter folk for, og som advarsel om hva som skjer med dem som trosser regimet.

Yazdi er født i Iran, men emigrerte til Canada i 1989. Hun driver nettsiden Persian2English, for å gjøre folk oppmerksomme på bruddene på menneskerettigheter som skjer i Iran. Dette startet hun med efter at regimet knuste opposisjonen i landet i forbindelse med presidentvalget i 2009.

Norge gir penger til et antinarkotikaprogrammer som FN har. Det er penger fra dette programmet som går til Iran. Og i Iran henrettes personer som er beskyldt for narkotikarelatert kriminalitet. Når Yazdis foredrag blir lagt på nett av Oslo Freedom Forum, vil vi legge ut en lenke.

Norske skattepenger til henrettelser i Iran?

Du tenker kanskje at dette er propaganda, eller et forsøk på å ramme den rødgrønne regjeringens politikk midt i deres «godhetsansikt», men faktum er at den danske regjeringen også gav penger til dette FN-prosjektet. På nettsiden til Danmarks Radio (DR) og avisen Politiken kan du lese at den danske regjeringen valgte å stanse pengestrømmen. For å gi et klart signal om at Irans henrettelser er uakseptable.

På DR står følgende å lese:

«Danmark har de seneste to år givet fem millioner kroner årligt til et narkobekæmpelsesprogram i Iran.

I samme periode har de iranske myndigheder henrettet hundredvis af formodede narkokriminelle, og på den baggrund har udviklingsminister Christian Friis Bach (R) nu besluttet øjeblikkeligt at indstille støtten til programmet. Det skriver Politiken tirsdag.»

På Facebook har Ståle Nygård skrevet om saken, på siden til bistandsminister Heikki Holmås (SV). Han skriver:

«Utviklingsminister i Danmark, Christian Friis Bach, har nå besluttet øyeblikkelig å innstille støtten til iransk narkotikabekjempelse, fordi landet fortsetter henrettelser av «narkokriminelle». Danmark har gitt fem millioner kroner årlig til FN-organisasjonen UNODC for å bekjempe narkotikakriminalitet i Iran, Afghanistan og Pakistan.» Les resten av innlegget hans her.

Han siterer også Amnesty Norges generalsekretær John Peder Egenæs:

“Siden 2005 har Iran blant annet fått over 200 millioner kroner fra FN og EU, nettopp for å bekjempe narkotikakriminalitet. Norge er blant landene som har forpliktet seg til å bidra. Nå stiller Amnesty spørsmålstegn ved hva dette kan føre til i ytterste konsekvens. Når vi vet at antall henrettete narkotikaforbrytere øker dramatisk, er norske myndigheter seg da bevisst det ansvaret de har ved å bistå iranske myndigheter med narkotikabekjempelse? Vi kan simpelthen ikke bare se en annen vei når hundrevis av ressursløse mennesker blir drept hvert år, uten rettferdig rettergang”

Dette skrev Danmarks justisminister Christian Friis Bach på sin Facebook-side:

«Henrettelserne i Iran er helt uacceptable, men med programmet har vi fået styrket det tillidsskabende samarbejde på tværs af landegrænser i en sprængfarlig region, styrket kampen mod narkokriminalitet der destabiliserer landene, og fået en kritisk menneskerettighedsdialog med de iranske myndigheder.

Jeg har selv vedholdende – og på møder i februar 2012 med både den iranske indenrigsminister og lederen af UNODC – sagt klart at anholdte skal behandles efter de internationale menneskerettigheder. Hvis vi ikke kan se positive fremskridt i den retning, skal programmet stoppes!»

Den danske justisministeren har svart på Facebook-henvendelser om denne saken.

Du kan lese mer om debatten i Danmark her.

Norge utviser ikke Mullah Krekar til Irak, fordi han risikerer dødsstraff. Nobelt nok, når han er dømt for terrortrusler. Men å gi skattepenger til et FN-program som igjen gir penger til Iran – som henretter folk for narkotikarelaterte forbrytelser, er dèt greit nok?

Efter min mening, nei. Dødsstraff og henrettelser er uakseptabelt. Når skal Norge følge Danmarks eksempel i denne saken? Spørsmålet går til statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Heikki Holmås.

Norsk presse bør ha et langt mer kritisk blikk på hva norske skattepenger brukes til i utlandet. Selv om pengene bevilges til FN, er det ikke ensbetydende med at pengene brukes til utelukkende gode formål. Selv ikke efter standarden til en rødgrønn regjering.


Efter at saken ble publisert er den oppdatert med tre lenker om debatten i Danmark. 18.05 kl. 2203.

Redaksjonen gjør oppmerksom på at bildet er fotografert fra skjermen under Maryam Nayeb Yazdis foredrag.

Mest lest

Arrangementer