Notiser

Les rapport om henrettelser i Iran

Forleden omtalte vi at norske skattepenger går til henrettelser i Iran. Vi har fått en henvendelse fra gruppen Iran Human Rights (IHR), som henviser til en rapport om bruken av henrettelser i Iran i 2012. Du kan lese den her, og også laste den ned i PDF. Les mer om IHR her.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
8 years ago

Dødsstraff er noe svineri, og Iran er blant verstingene (etter Kina). Men fokus på Iran har noen slagsider. Dødsstraff er kurrant ihht lovene i mange land, herunder USA, Russland, Malaysia og Saudi. Hva som gir grunnlag for dødsstraff varierer. Også Malaysia har dødsstraff for narkohandel. Kina har såvidt jeg husker også praktisert dødsstraff for skattesvindel og annen økonomisk kriminalitet.

Så hva er det kritikken hovedsaklig går på? At Irans rettsapparat ikke er pålitelig? At det er dødsstraff for narkohandel? At dødsstraff i seg selv er forkastelig?

Pleym
Pleym
8 years ago

Konrad, du leser Liberaleren jevnlig, og har kommentert her over flere år. Du vet at jeg – og medlemmene i redaksjonen forøvrig (så vidt meg bekjent)er motstandere av dødsstraff. Vi er også motstandere av «krigen mot narkotika». Når Iran bruker henrettelser som sitt foretrukne våpen i krigen mot narkotika (slik foredraget på Oslo Freedom Forum handlet om), så bruker de et ugjenkallelig virkemiddel som en del av en politikk vi er motstandere av. I tillegg må jeg bare si det rett ut: Jeg har ingen tillit til Irans rettsvesen. Jeg tror ikke på de mange anklagene fra regimet mot folk… Read more »

Konrad
8 years ago

Bra. Min kommentar om slagside gjaldt offentligheten generelt, og ikke så mye Liberaleren. Offentlighetens kritiske søkelys på Irans regime er berettiget, men samtidig er det en skjevhet ved at land som Saudi og Kina relativt sett er utsatt for mindre kritisk stoff. Jeg tror dette skyldes at Iran av Vesten (dvs USA) er utpekt som en fiende, mens Saudi er en alliert og Kina er mer tvetydig. Det er også et paradoks at Iran utsettes for mer kritikk fordi henrettelsene er offentlige og reportasjene kan ledsages av grusomme bilder.

Pleym
Pleym
8 years ago

Jeg kan slutte meg til alt du skriver i den siste kommentaren, Konrad.

Jeg har skrevet på Liberaleren tidligere at USA bør slutte å støtte opp om diktaturet i Saudi-Arabia. Det er nettopp slik støtte USA gjorde til bærebjelken i sin politikk under den kalde krigen (utenfor Europa, vel å merke). Det får de svi for når diktaturets åk forsvinner både i Afrika, Asia og Latin-Amerika. USA har diskreditert seg selv og sin styreform.

Fra arkivet