Ukategorisert

Militærnektere slipper fengsel!

For første gangen i Liberalerens historie har vi sett to dommer der militærnekteren slipper ubetinget fengsel.

Vi ringte han og gratulerte med vel gjennomført kamp mot den norske stat. For en gangs skyld ble det knockout-seier og staten, eller politikerne som ønsker slaver, ble den tapende part. Herlig!

Mannens sak er kjent fra andre saker, omtalt på Liberaleren. Han nektet første innkalling, fikk 90 dager betinget fengsel. Like etterpå startet Forsvaret en ny runde med nye innkallinger. Mannen nektet fortsatt og dommen viser en samlet dom for de to sakene på 12 måneder betinget fengsel. I tillegg til betinget fengsel har mannen mistet retten til å tjenestegjøre i rikets krigsmakt for alltid.

I den siste dommen skriver retten, at saken gjaldt overbevisningsgrunner og ikke unndragelse bunnet i økonomiske eller velferdsmessige hensyn.

Liberaleren gratulerte advokat John Christian Elden den 8. juni 2006 med et flott utfall på en sak. Nå kan vi faktisk gratulere en mann som har vært tiltalt to ganger, uten å få ubetinget fengselsstraff.

-Vi trengte den
Etter vårens landsmøter der de store politiske partiene har vedtatt kjønnsnøytral verneplikt, har Liberalerens redaksjon stort sett vært som et humørløst fotballag som har gått fra tap til tap. En god sak og humøret forbedret seg radikalt.

–Det var morsomt å høre om denne siste saken. Etter vårens landsmøter trengte vi litt oppmuntring. Ingen bør komme i fengsel for å nekte førstegangstjenesten, en tjeneste som bør være helt frivillig, sier redaktør Per Aage Pleym Christensen i en kort kommentar.

Nå er det altså mulig å nekte militær førstegangstjeneste på prinsipielt grunnlag uten å havne i fengsel. Hurra!

Tags:

Mest lest

Arrangementer