Ukategorisert

En fattig trøst at vi fikk rett

Da Helsedirektoratets forslag ble kjent, var Liberalerens påstand at det er umulig å gjennomføre forbud mot såkalte usunne matvarer. Vi fikk rett, men det er en fattig trøst.

Nå har den såkalte bransjen og Helse- og omsorgsdepartementet blitt enige; aldersgrensen for reklameforbudet er i forslaget endret til og med 15 år, og bransjen skal selv få lov til å regulere markedsføring av det som blir regnet som usunn mat.

Hva er forresten usunn mat? Menneskene er forskjellige, og det som er sunt for deg kan være usunt for meg. Psykisk helse må være ett av momentene i regnestykket om folkehelsen.

Det er Nationen.no som har en lengre artikkel om både arbeidet og debatten etter at byråkrater og politikere frontet et håpløst markedsføringsforbud.

Mye, noe ikke minst Liberaleren har skrevet om de siste årene, blir nå regnet som farlig. Mat, røyk, gambling, alkohol, for mye trim, for lite trim osv… blir nå regnet som usunt i dette landet. Politikerne, også kalt formynderne, har prøvd å redusere antall farer drastisk. Det blir på sikt spennende å se om forbudslinja gir så gode resultat som det politiske flertallet håpet da de fattet det ene vedtaket etter det andre.

Mest lest

Arrangementer