Ukategorisert

Gi kommunene større frihet

Regjeringen ønsker en ny kommunelov. Ja takk, la oss får en lov med betydelig større frihet for kommuner og fylkeskommuner.

Det er nedsatt et utvalg som skal gå igjennom kommuneloven, og utvalget skal komme med et helhetlig forslag til ny lov. Det er Oddvar Flæte som skal lede utvalget som er nedsatt.

At politikerne ønsker gjennomgang av dagens lovverk har vært ventet, både gjennom signal kommunalministeren har gitt tidligere og gjennom vedtak på Stortinget.

Hele dagens kommunelov, publisert på Lovdata.no.

Mest lest

Arrangementer