Ukategorisert

Eidsvoll: Går kontrollutvalget etter i sømmene

Liberalerens redaktør er intervjuet av Kommunal Rapport, om åpenhet og innsyn i kommunepolitikken. Saken gjelder kontrollutvalget i Eidsvoll, som gjemmer bort sakspapirer og protokoller.

Liberalerens redaktør er også styremedlem i Eidsvoll Venstre, et av de mer liberale lokallagene i Venstre. Han er intervjuet i Kommunal Rapport, fordi lokallaget har funnet ut at Eidsvoll kommune har en lemfeldig praksis med åpenhet rundt sakspapirer til møtene i kommunens kontrollutvalg.

– Vi fant ut at innkallelser og sakspapirer til kontrollutvalgets møter ikke ligger ute på via møtekalenderen på kommunens nettside, sier Pleym Christensen i en kommentar. Han forteller at for de andre utvalgene, formannskapet og kommunestyret er det bare å klikke på møtedatoen så kommer innkallelser, sakslister og protokoller opp. Men slik er det ikke for kontrollutvalget.

– Protokollene er gjemt bort som referatsaker til kommunestyretsmøter, fortsetter Pleym, og legger til at det var slik Eidsvoll Venstres «gravere» fant ut at heller ikke alle møter er annonsert i møtekalenderen: – Kommunestyret hadde møte 12.februar i år. Der står protokoller fra kontrollutvalgets møte 03.desember ifjor og 09.januar i år oppført som referatsaker. Men ifølge kontrollutvalgets møtekalender var det ikke noe møte 09.januar.

Åpenhet – en forutsetning for demokratiet
Til kommunal Rapport uttaler Pleym Christensen at «– Åpenhet er en forutsetning for lokaldemokratiet». Han understreker overfor Liberaleren at dette er en sak av beste Venstre-merke. – Eidsvoll Venstre sloss for åpenhet og innsyn i lokalpolitikken. Vi har tidligere frontet livestreaming av møter i folkevalgte organer, både alene og sammen med Høyre. Ordfører Einar Madsen fra Ap er positiv, men så langt har det ikke skjedd noe., sier Pleym.

Hvis innbyggerne, lokale folkevalgte og ikke minst media opå forhånd skal kunne vite hvilke saker kontrollutvalget skal behandle, må innkallelser og sakspapirer legges ut på nettsiden, sier Pleym Christensen. Han er ikke fornøyd når fungerende rådmann henviser til en egen lenke langt nede på kontrollutvalgets side. – Alt bør være tilgjengelig via møtedatoene, slik som for de andre utvalgene, formannskapet og kommunestyret, sier han.

Rådmannen lovet bot og bedring
Eidsvoll Venstre skriver på sin nettside at kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug ga rådmann Brynhild Hovde resultatene av Venstres undersøkelser, da kommunestyremøtet startet 18.juni. Og rådmannen lovet bot og bedring. Til Kommunal Rapport henviser fungerende rådmann derimot til kontrollutvalgets egen nettside, og en formulering der: Kontrollutvalgets møtedatoer og møteinnkallinger finner du ved å klikke på denne linken: www.rokus.no/.

Eidsvoll Venstre mener at dette ikke er godt nok. – Alt må være tilgjengelig ved å klikke på møtedatoene i hvert utvalg, gjentar Pleym Christensen. Han lurer på hvorfor det må være annerledes med kontrollutvalget.

«Kamp» mot lokalavisen
Pleym Christensen er oppgitt over at lokalavisen EUB (EidsvollUllensaker Blad) bagatelliserer de funnene Eidsvoll Venstre har gjort. – Avisen har omtalt kontrollutvalget to ganger i det siste. Mandag denne uken skrev avisen en lederartikkel med tittelen «Misforstått om kontrollutvalget». – EUB bruker nesten hele lederartikkelen på en problemstilling vår kommunestyrerepresentant omtalte i siste halvdel av siste avsnitt i innlegg forrige torsdag, Pleym Christensen. – Deretter bruker de siste avsnitt av lederen til å bagatellisere Eidsvoll Venstres påpekning av skjulte sakspapirer og manglende møtedatoer, sier han. Han forstår ikke hvorfor lokalavisen er så uinteressert i muligheten til å følge med på hva kontrollutvalget skal behandle av saker, og når utvalget skal møtes. I et innlegg i dagens EUB har kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug svar å lederartikkelen.

Samarbeidspartiene tok kontrollen
Også tidligere i år, da partiene som styrer Eidsvoll, Ap og FrP, sikret seg flertall i kontrollutvalget, gikk lokalavisen på lederplass ut mot opposisjonens kraftige reaksjoner.

I Eidsvoll sprakk det rødgrønne samarbeidet mellom Ap, SV og SP ifjor vår. Samarbeidet hadde da vart siden valget i 2007. Arbeiderpartiet, som har ordføreren, inviterte av alle FrP til budsjettsamarbeid – og de to partiene snekret sammen både budsjett for 2013 og Økonomiplan til 2016. Da kommunestyret foretok nyvalg til kontrollutvalget sørget Ap, FrP og en bygdeliste for å samarbeide om listestilling, slik at Ap og FrP fikk flertall i kontrollutvalget. Tidligere på året tok de to nye samarbeidspartnerne også kontroll over de to hovedutvalgene gjennom å foreta nyvalg til disse.

– Ap og FrP nekter for at de er noen fasttømret posisjon i kommunestyret, og avviser derfor hele problemstillingen om det uheldige ved at de har flertall i kontrollutvalget. Lokalavisen har lagt seg på samme argumentasjon, sier Pleym Christensen, og avslutter med at Venstre har lovet å følge ekstra godt med på kontrollutvalgets virksomhet fremover.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer