Ukategorisert

SP-ordfører prioriterer badeplass foran helsekrise

Fungerende ordfører i Eidsvoll, Terje Teslo (SP) viser seg å være en handlingens mann. I valget mellom å hjelpe folk som må bo bak skjermbrett og å fikse en badeplass, valgte han det siste.

Ifølge en artikkel i lokalavisen EUB ringte han formannskapets medlemmer og skaffet penger for å sette istand en badeplass i tjernet Nord-Fløyta. Handlekraften og gjennomføringsevnen var ikke like stor da lokalavisen lørdag fortalte om pasienter som må bo bak et skjermbrett i oppholdsrommet på Vilberg sykehjem.

Eidsvoll kommune har, i likhet med flere andre kommuner, problemer med å skaffe korttidsplasser til pasienter som blir skrevet ut fra sykehusene. Tidligere i vår var det flere oppslag om uverdige forhold i helsetjenesten i Eidsvoll. Kommunestyret behandlet saken 18.juni, og gjorde et vedtak om å løse situasjonen. Vedtaket inneholder ikke økonomiske begrensninger.

Da EUB lørdag skrev om 90 år gamle pasienter som må bo bak et skjermbrett i oppholdsrommet på Vilberg sykehjem viste ikke Terje Teslo (SP) like stor handlekraft og gjennomføringsvilje. Tvert imot, han henviste til kommunens økonomiske situasjon, ifølge EUB: «– Vi kan ikke leie ubegrenset med plasser, påpeker fungerende ordfører Terje Teslo (Sp). – Det blir sagt at det ikke skal stå på penger, men det gjør jo det, uansett. Det er et dilemma at vi trenger flere plasser når kommunen har dårlig råd, sier han.»

Kommunestyrevedtak: Løs situasjonen!
I kommunestyrets vedtak fra 18.juni fremgår at kommunen skal løse situasjonen ved å leie plasser. Økonomiske rammer er ikke nevnt:

«- Eidsvoll kommune tar opp med Statsbygg spørsmålet om kjøp/leie av Landsverk, eller andre aktører andre steder.
– Eidsvoll kommune kjøper sykehjemsplasser hos private fram til forholdene med kjøp/leie/drift er avklart.
– Spørsmålet må være avklart i god tid i forhold til budsjettbehandlingen.»

Mottsatt kupp
Terje Teslo var ordfører i forrige periode, i spissen for en rødgrønn koalisjon. Samarbeidet brøt sammen i mai ifjor, og under budsjettbehandingen i desember fant Ap og FrP hverandre. Varaordføreren fikk halvert sin stilling, som følge av dette budsjettsamarbeidet.

Men nå er han i en spesiell stilling; som gruppeleder i et av opposisjonspartiene skal han vikariere for Aps ordfører Einar Madsen i sommer. Han kunne vist handlekraft for å unngå nye kriseoppslag om helsesktoren, på vegne av et enstemmig kommunestyre. Men Teslo begår et «motsatt kupp» i sommervarmen; ved ikke å løse en situasjon kommunestyret enstemmig har sagt at skal løses. Har han skiftet mening siden 18.juni-vedtaket? Eller er det nå hans reelle syn på saken kommer frem?

Det er uansett dristig oppførsel i et valgår, å strekke kommunens ansvar til å gjelde badeplasser – men ikke helse- og eldreomsorg.

Hva mener leserne, har kommunen ansvar for badeplasser?

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.