Ukategorisert

SP-ordfører prioriterer badeplass foran helsekrise

Fungerende ordfører i Eidsvoll, Terje Teslo (SP) viser seg å være en handlingens mann. I valget mellom å hjelpe folk som må bo bak skjermbrett og å fikse en badeplass, valgte han det siste.

Ifølge en artikkel i lokalavisen EUB ringte han formannskapets medlemmer og skaffet penger for å sette istand en badeplass i tjernet Nord-Fløyta. Handlekraften og gjennomføringsevnen var ikke like stor da lokalavisen lørdag fortalte om pasienter som må bo bak et skjermbrett i oppholdsrommet på Vilberg sykehjem.

Eidsvoll kommune har, i likhet med flere andre kommuner, problemer med å skaffe korttidsplasser til pasienter som blir skrevet ut fra sykehusene. Tidligere i vår var det flere oppslag om uverdige forhold i helsetjenesten i Eidsvoll. Kommunestyret behandlet saken 18.juni, og gjorde et vedtak om å løse situasjonen. Vedtaket inneholder ikke økonomiske begrensninger.

Da EUB lørdag skrev om 90 år gamle pasienter som må bo bak et skjermbrett i oppholdsrommet på Vilberg sykehjem viste ikke Terje Teslo (SP) like stor handlekraft og gjennomføringsvilje. Tvert imot, han henviste til kommunens økonomiske situasjon, ifølge EUB: «– Vi kan ikke leie ubegrenset med plasser, påpeker fungerende ordfører Terje Teslo (Sp). – Det blir sagt at det ikke skal stå på penger, men det gjør jo det, uansett. Det er et dilemma at vi trenger flere plasser når kommunen har dårlig råd, sier han.»

Kommunestyrevedtak: Løs situasjonen!
I kommunestyrets vedtak fra 18.juni fremgår at kommunen skal løse situasjonen ved å leie plasser. Økonomiske rammer er ikke nevnt:

«- Eidsvoll kommune tar opp med Statsbygg spørsmålet om kjøp/leie av Landsverk, eller andre aktører andre steder.
– Eidsvoll kommune kjøper sykehjemsplasser hos private fram til forholdene med kjøp/leie/drift er avklart.
– Spørsmålet må være avklart i god tid i forhold til budsjettbehandlingen.»

Mottsatt kupp
Terje Teslo var ordfører i forrige periode, i spissen for en rødgrønn koalisjon. Samarbeidet brøt sammen i mai ifjor, og under budsjettbehandingen i desember fant Ap og FrP hverandre. Varaordføreren fikk halvert sin stilling, som følge av dette budsjettsamarbeidet.

Men nå er han i en spesiell stilling; som gruppeleder i et av opposisjonspartiene skal han vikariere for Aps ordfører Einar Madsen i sommer. Han kunne vist handlekraft for å unngå nye kriseoppslag om helsesktoren, på vegne av et enstemmig kommunestyre. Men Teslo begår et «motsatt kupp» i sommervarmen; ved ikke å løse en situasjon kommunestyret enstemmig har sagt at skal løses. Har han skiftet mening siden 18.juni-vedtaket? Eller er det nå hans reelle syn på saken kommer frem?

Det er uansett dristig oppførsel i et valgår, å strekke kommunens ansvar til å gjelde badeplasser – men ikke helse- og eldreomsorg.

Hva mener leserne, har kommunen ansvar for badeplasser?

Mest lest

Arrangementer