Ukategorisert

Fokus på kommuneøkonomi

Den rødgrønne regjeringen skryter av rekordoverføringer til kommunene.

Rødgrønne politikere skryter av sosialdemokratisk politikk i kommunesektoren, men vi har en sektor der mange kommunepolitikere bruker altfor mye penger.

Enorme skattefinansierte penger til kommunene har bidratt til en sektor som ikke bruker hver krone på best mulig måte. Økte inntekter hindrer effektivisering og omstilling, og det er én av årsakene til at flere kommuner har innført/utvidet grunnlaget for eiendomsskatt de siste årene. Penger i kassa forsinker prosessen som kommuner i Norge må igjennom de neste årene. Pengesluket kan ikke fortsette i overskuelig framtid.

Sommerundersøkelsen til Kommunal Rapport, viser at mange rådmenn betegner økonomien i egen kommune som dårlig. Totalt frykter nesten halvparten at det blir verre med et regjeringsskifte, ifølge undersøkelsen.

Kommunepolitikerne, som dessverre begrenses av enhetsstaten, må begynne å sette klare grenser for politikk. Kommunene kan ikke drive med alt fra A til Å.

Mest lest

Arrangementer