Ukategorisert

Er positive til kommunesammenslåinger

Til tross for at det kan gå utover egen stilling, er rådmenn i Norge positive til kommunesammenslåinger.

Det er en undersøkelse i regi av Kommunal Rapport som viser at seks av ti rådmann ønsker at egen kommune skal slå seg sammen med andre.

Kommunesammenslåinger kan være å effektivisere offentlig sektor. Det betyr blant annet en rådmann i stedet for to, tre fire. Det betyr en ordfører osv. Effektivisering av offentlig sektor kan bety lavere skatter og avgifter.

Like viktig for rådmennene som økonomi, er nok at større kommuner vil gi sterkere fagmiljø. Kommunene er helt avhengig av kompetanse for å gjennomføre oppgavene de er satt til å gjøre. I dag er mange kommuner så små, at de sliter med å tiltrekke seg nøkkelpersonell.

Mest lest

Arrangementer