Ukategorisert

På tide at elevene reagerer

Denne uken sendte Elevorganisasjonen ut et prosessvarsel til Justisdepartementet. Elevorganisasjonen la frem sitt grunnlag på hvorfor praksisen med narkotikaforebyggende skoleinnsats med hund i skolen er lovstridig.

Dette ble gjort i samarbeid med Jon Wessel-Aas og Bing Hodneland advokatselskap DA.

Det har de siste årene vært mange slike aksjoner. Elevene har reagert i medieoppslag og på sosiale medier, men nå trår Elevorganisasjonen til med en offisiell henvendelse til myndighetene.

–Vi kan ikke tolerere at forebyggende arbeid i skolen bryter loven. Når Justisdepartementet og politiet gang på gang snur ryggen til den åpenbare juridiske tvisten i denne saken, tar vi initiativ til en endelig gjennomgang av dette spørsmålet, sier leder av Elevorganisasjonen, Liv Holm Heide til Elev.no.

Politiet har i lang tid besøkt skoler for å bekjempe narkotika. En undersøkelse som Liberaleren omtalte i 2011, viste at mange av politidistriktene har tatt i bruk, eller planlegger å ta i bruk, politiaksjoner med narkotikahund i videregående skoler.

Advokat Jon Wessel-Aas har engasjert seg sterkt i spørsmålet, og publiserte i 2012 en omfattende bloggpost om spørsmålet.

Politikere, faktisk fra mange av partiene, har gjennom vedtak gitt blaffen i viktige prinsipp, men hovedregelen for en politiaksjon bør være mistanke mot et sted eller én person. Uten mistanke, ingen politiaksjon!

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
8 years ago

Elevorganisasjonen bør etter min mening være mer opptatt av å bekjempe narkotika som samfunnsproblem enn å bekjempe bekjempelsen. At de får hjelp av en profesjonell blogger gjør neppe saken bedre.

Pleym
Pleym
8 years ago

Eivind, dette handler om personvern. Å ikke skjære alle over en kam.

Liberaleren mener avkriminalisering, og tilbud om behandling er en bedre vei å gå, om man skal redusere narkotikamisbruk. Dagens forbudslinje er feilslått.

Gullstandard
8 years ago

§ 102.
Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.

Fra arkivet