Ukategorisert

Bør gjøre det enklere å tjene penger

Ny spillpolitikk burde vært et løfte fra Høyre, FrP, KrF og Venstre. Den lovnaden fikk vi ikke fra Erna, Siv, Knut Arild og Trine.

I dag var det et møte mellom de fire partilederne, og dagens opposisjon på Stortinget presenterte politikk som skal gi frivillige organisasjoner og lag bedre betingelser.

Noen av punktene:
-Kraftig økning i gavefradrag (fra 12’ til 25’ for private, 12’ til 100’ for bedrifter)
-Foreta en helhetlig gjennomgang av de nasjonale støtteordningene for frivilligheten, samt utarbeide en konkret plan for samordning og forenkling for frivillige organisasjoner. Allerede i statsbudsjettet for 2014 vil partiene innføre lønnoppgaveplikt i frivillige organisasjoner først ved 8 000 kroner, arbeidsgiveravgiftsplikt først ved 50 000 kroner per ansatt og 500 000 kroner per organisasjon.
-At «Herreløs arv» skal tilfalle de frivillige organisasjonene i stedet for staten.

Frivillig sektor er ekstremt viktig i Norge. Det er aktører i denne sektoren som sørger for alt fra idrettstilbud til beredskap på sjøen. Kun fantasien setter grenser for hva politikerne kan gjøre for å hjelpe lag, foreninger og organisasjoner.

Liberaleren har tidligere skrevet om Manglerud Star Fotball, en fotballklubb som ble truet med bot av Lotteri- og stiftelsestilsynet på grunn av ulovlig draktreklame. En eventuell ny regjering, basert på dagens løfte, vil ikke sørge for at Manglerud Star Fotball får ha Betsson-reklame på draktene.

Mest lest

Arrangementer