Ukategorisert

Store inntekter gir ikke automatisk suksess

Hammerfest kommune har store inntekter fra eiendomsskatt fra Melkøya, men innehar sisteplassen på Kommunebarometeret for 2013 som Kommunal Rapport har publisert.

I Kommunebarometeret er det gjort målinger på områdene grunnskole, pleie/omsorg, barnevern, barnehage og økonomi.

Det er Høylandet i Nord-Trøndelag og Lom i Oppland som deler førsteplassen i den fjerde utgaven av Kommunebarometeret.

Hammerfest kommune er én av gasskommunene i Norge ettersom det på Melkøya er et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Mest lest

Arrangementer