Ukategorisert

Store inntekter gir ikke automatisk suksess

Hammerfest kommune har store inntekter fra eiendomsskatt fra Melkøya, men innehar sisteplassen på Kommunebarometeret for 2013 som Kommunal Rapport har publisert.

I Kommunebarometeret er det gjort målinger på områdene grunnskole, pleie/omsorg, barnevern, barnehage og økonomi.

Det er Høylandet i Nord-Trøndelag og Lom i Oppland som deler førsteplassen i den fjerde utgaven av Kommunebarometeret.

Hammerfest kommune er én av gasskommunene i Norge ettersom det på Melkøya er et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami