Ukategorisert

En utfordring til Mathias Vedeler og Hilde Haugsgjerd

Aftenposten skriver om at stadig flere elever deltar i skolevalget. Er et lekevalg riktig fokus? Hva med å omtale elevene som får delta i det ordentlige valget? NB! Artikkelen er oppdatert.
Oppdatert: Journalist Mathias Vedeler har svart Liberaleren direkte på epost – så får vi se om Aftenposten skriver om temaet:

I en artikkel på nett skriver Aftenposten: «Mens 183.491 elever var påmeldt skolevalget i 2011, er det i år 192.307 påmeldte elever, noe som gir en rekordstor økning. Elevene er påmeldt i den forstand at skolen de går på, deltar i valget.

Valgdeltagelsen er også høy i skolevalgene. De tre siste valgene har den ligget over 70 prosent, langt høyere enn det valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne i de reelle valgene.»

Det er jo imponerende at 70% av elevene deltar i skolevalget – et lekevalg. Når under 60% av dem avlegger stemme i det ordentlige valget, sier dette noe om at skolevalget ikke lykkes i å mobilisere velgerne til stemmeurnene i det ordentlige valget.

Aftenposten, som sammen med andre aviser driver en kampanje for å få unge velgere til å avlegge stemme ved høstens stortingsvalg, burde stille noen kritiske spørsmål: Hvorfor lykkes ikke politikerne – til tross for festlige skoledebatter med «valg» i efterkant – å få unge til å stemme?

Tidligere idag skrev vi at i år får førstegangsvelgere som også er elever i videregående skoler anledning til å avlegge forhåndsstemme på den skolen de går på.

Aftenposten burde kanskje se dette som et interessant initiativ, og et eksempel på at det går an å gjøre noe konkret for å senke terskelen til valglokalet, for førstegangsvelgerne.

Utfordringen går til Mathias Vedeler, som har skrevet artikkelen om skolevalg i Aftenposten og til redaktør Hilde Haugsgjerd – som frontet kampanjen Min stemme 2013.

PS. Utfordringen er sendt Aftenpostens redaktør Hilde Haugsgjerd via Twitter, og journalist Mathias Vedeler pr epost. DS.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer