Notiser

Velkommen etter, Høyre!

Høyre vil la private aktører drive norske fengsler, ifølge VG.

Det er mange år siden Liberaleren lanserte forslaget.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ultima_Thule
Ultima_Thule
8 years ago

Jeg tror ikke det er så lurt med private fengsler i en stat som tillater politiske lover* og som åpner for enda flere politiske lover og enda mer restriktive politiske lover. Hvis Norge hadde hatt private fengsler i dag, hadde dette gitt eierne av fengslene incentiver til å øke «kunde»-grunnlaget og «belegget» sitt. Dermed hadde fengselseierne drevet lobbyvirksomhet for at lovgiverne skal beholde eksisterende politiske lover, eller i verste fall drevet lobbyvirksomhet for en skjerpelse av eksisterende politiske lover, men også for å innføre nye politiske lover. Fengselseierne hadde også donert penger til privatpersoner og organisasjoner som er for politiske… Read more »

Kj
Kj
8 years ago

Det som UT sier. Man kan mene hva man vil om det statlige voldsmonopolet, hvor fengsler er den ytterste konsekvens, men å tillate outsourcing av det til en privat aktør, da tangerer man dystopiske tendenser.
Hvis man oppriktig er opptatt av markedsreformer for friheten sin skyld, er det en fin linje man kan krysse hvis man ikke anerkjenner at det er noe som fins korporatisme, oligarki, som godt kan maskere seg som «kapitalisme» og marked. Private fengsler er definitivt i den sonen.

Fra arkivet