Ukategorisert

Høyre fokuserer på nedleggelse av fylkeskommunen

Det er befriende å lese innlegg, skrevet av politikere som ønsker forenklinger og kutt. Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H) og Raymond Robertsen (H) ønsker å legge ned fylkeskommunen.

De to Høyre-politikerne ønsker en stor offentlig sektor, men vil flytte fylkeskommunale oppgaver til kommuner og staten. De mener det er mulig å legge ned fylkeskommunen, uten at mange merker forskjell i hverdagen.

–Om fylkeskommunen skulle opphøre å eksistere i morgen, er det få som ville merke forskjell i sin hverdag. Videregående opplæring kan være et kommunalt ansvar på lik linje med grunnskolen, tannhelse kan inngå i kommunenes allerede godt utbygde primærhelsetjeneste, drift av veier kan fint foreles mellom kommuner og stat som i dag har ansvaret for store veistrekninger, kollektivtransport burde vært et statlig ansvar der man får bedre koordinering mellom fylker, og ansvar for næringsutvikling bør ligge så nært bedriftene og lokalsamfunnene som mulig; nemlig i kommunene. Slike endringer kan fint gjennomføres uten å endre kommunestørrelse, og elever, pasienter, reisende og bilister ville ikke merke noen forskjell i sin hverdag. Bortsett fra at Norge ville spare flere milliarder i byråkrati og lønn til politikere, skriver Bakke-Jensen og Robertsen i innlegget som er sendt til medieredaksjoner.

Nå vil ikke den skattefinansierte besparelsen bli stor med Høyre-modellen, men det vil være en effektiviseringsgevinst. Gevinsten kan politikerne bruke på skatte- og avgiftslettelser eller økt satsing på områder politikerne allerede satser betydelig med penger på.

Les hele innlegget i portalen til Radio Nordkapp.

Med Høyre/FrP-flertall mandag 9. september, vil fylkeskommunen over tid bli nedlagt.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
    Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
  • Engler og demonerEngler og demoner
    To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.