Ukategorisert

Påvirket e-valg valgdeltagelsen ved skolevalget?

Liberaleren er tilhenger av elektronisk valg, såkalt e-valg. 20% av de 390 videregående skolene som har gjennomført prøvevalg har arrangert e-valg. Har det påvirket valgdeltagelsen?

Vi har brukt oversikten på samfunnsveven, offentliggjort igår. Her finner du både landsoversikt, fylkesresultat og resultatet for hver enkel skole.

390 videregående skoler i alle landets fylker deltok, mot 416 i 2009. Valgdeltagelsen i år var på 81,1%, mot 76,6% i 2009 (og 76,4% i 2011). Med andre ord har valgdeltagelsen gått opp med 4,5% sammenlignet med prøvevalget ved forrige stortingsvalg.

Ved de 78 av 390 skolene som har arrangert elektronisk valg, var valgdeltagelsen 81,8%, altså 0,7% høyere enn den totale valgdeltagelsen. Ikke noe stort utslag, men skiller man mellom de fylkene som hadde lavere valgdeltagelse ved e-valg enn den generelle valgdeltagelsen, ser man forskjellene.

Åtte fylker med lavere valgdeltagelse ved e-valg
De åtte fylkene med lavere valgdeltagelse ved skolene med e-valg er: Østfold, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms. Disse fylkene hadde en generell valgdeltagelse på i gjennomsnitt 77,7%, altså 3,4% lavere enn landssnittet. I disse fylkene var valgdeltagelsen 2,9% lavere i snitt på skolene med e-valg enn valgdeltagelsen for hele fylket. Det er særlig Østfold, Vest-Agder og Troms som har veldig mye lavere valgdeltagelse på skolene med e-valg (4,9 – 5,5%). Det er Troms som trekker ned, med en valgdeltagelse på 69,7% – lavest i landet.

I tre fylker (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) var det èn skole i hvert fylke som trakk gjennomsnittet for skolene med e-valg vesentlig ned.

10 fylker med høyere valgdeltagelse ved e-valg
De åtte fylkene med høyere valgdeltagelse ved skolene med e-valg er: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark. Disse fylkene hadde en generell valgdeltagelse på i gjennomsnitt 81,4%, altså 0,3% høyere enn landsgjennomsnittet. Grunnen til at utslaget ikke er større, er at Sogn og Fjordanes valgdeltagelse på 85,7% (nest høyest i landet) ikke er regnet med. Grunnen er at dette var det eneste fylket uten e-valg på en eneste skole. Inkludert dette fylket ville valgdeltagelsen vært 0,4% høyere enn landssnittet.

I disse fylkene var valgdeltagelsen 3,6% høyere i snitt på skolene med e-valg enn valgdeltagelsen for hele fylket. Snittet trekkes opp av Hedmark, der den eneste skolen med e-valg hadde en valgdeltagelse hele 7,9 over snittet for fylket. Uten Hedmark er dermed valgdeltagelsen 3,1% høyere ved skoler med e-valg enn valgdeltagelsen for hele fylket.

Ingen innlysende forskjeller
Ut fra denne første analysen må det sies at det ikke er noen innlysende forskjell på valgdeltagelsen med og uten e-valg. Vi buurde sammenlignet valgdeltagelsen på skoler med e-valg med valgdeltagelse ved forrige valg på samme skole, for å se om den har gått opp eller ned. Kanskje er det spesielle grunner/forhold ved de skolene som har lav valgdeltagelse ved bruk av e-valg.

Her er hele oversikten
Oslo: 33 skoler deltok, hvorav 6 med e-valg. Valgdeltagelsen var 79,2% ved alle skoler, mot 79,8% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 0,6%)
Akershus: 31 skoler deltok, hvorav 8 med e-valg. Valgdeltagelsen var 78,6% ved alle skoler, mot 80,9 deltagelse ved skolene med e-valg (+ 2,3%)
Østfold: 14 skoler deltok, hvorav 5 med e-valg. Valgdeltagelsen var 77,0% ved alle skoler, mot 71,7% deltagelse ved skolene med e-valg (- 5,3%)
Vestfold: 12 skoler deltok, hvorav 1 med e-valg. Valgdeltagelsen var 82,1% ved alle skoler, mot 81,6% deltagelse ved skolene med e-valg (- 0,5%)
Hedmark: 14 skoler deltok, hvorav 1 med e-valg. Valgdeltagelsen var 81,6% ved alle skoler, mot 89,5%% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 7,9%)
Oppland: 15 skoler deltok, hvorav 4 med e-valg. Valgdeltagelsen var 80,5% ved alle skoler, mot 86,0% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 5,5%)
Buskerud: 22 skoler deltok, hvorav 4 med e-valg. Valgdeltagelsen var 85,8% ved alle skoler, mot 87,3% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 1,5%)
Telemark: 15 skoler deltok, hvorav 2 med e-valg. Valgdeltagelsen var 82,9% ved alle skoler, mot 89,2% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 6,3%)
Aust-Agder: 9 skoler deltok, hvorav 2 med e-valg. Valgdeltagelsen var 81,0% ved alle skoler, mot 87,4% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 6,4%)
Vest-Agder: 16 skoler deltok, hvorav 3 med e-valg. Valgdeltagelsen var 84,9% ved alle skoler, mot 79,4% deltagelse ved skolene med e-valg (- 5,5%)
Rogaland: 33 skoler deltok, hvorav 8 med e-valg. Valgdeltagelsen var 82,4% ved alle skoler, mot 80,2% deltagelse ved skolene med e-valg (- 2,2%)
Hordaland: 51 skoler deltok, hvorav 9 med e-valg. Valgdeltagelsen var 81,3% ved alle skoler, mot 83,2% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 1,9%)
Sogn og Fjordane: 10 skoler deltok, hvorav 0 med e-valg. Valgdeltagelsen var 85,7%.
Møre og Romsdal: 24 skoler deltok, hvorav 7 med e-valg. Valgdeltagelsen var 84,4% ved alle skoler, mot 83,6% deltagelse ved skolene med e-valg (- 0,8%)
Sør-Trøndelag: 22 skoler deltok, hvorav 3 med e-valg. Valgdeltagelsen var 80,6% ved alle skoler, mot 79,7% deltagelse ved skolene med e-valg (- 0,9%)
Nord-Trøndelag: 12 skoler deltok, hvorav 5 med e-valg. Valgdeltagelsen var 84,3% ved alle skoler, mot 80,9% deltagelse ved skolene med e-valg (- 3,4%)
Nordland: 29 skoler deltok, hvorav 6 med e-valg. Valgdeltagelsen var 82,0% ved alle skoler, mot 85,6% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 3,6%)
Troms: 18 skoler deltok, hvorav 2 med e-valg. Valgdeltagelsen var 69,7% ved alle skoler, mot 64,8 deltagelse ved skolene med e-valg (- 4,9%)
Finnmark: 10 skoler deltok, hvorav 2 med e-valg. Valgdeltagelsen var 80,8% ved alle skoler, mot 80,9% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 0,1%)

SUM: 390 skoler deltok, hvorav 78 (20%) arrangerte e-valg. Valgdeltagelsen var 81,1%, mot 81,8% deltagelse ved skolene med e-valg (+ 0,7).

Finner ikke førstegangsvelgerne veien til valglokalet?
Som nevnt innledningsvis var valgdeltagelsen på prøvevalget ved videregående skoler i 2009 på 76,6%. En valgdeltagelse på linje med den alle velgere har ved stortingsvalg, uavhengig av alder. Men det var visst noen førstegangsvelgere som synes det var tungt å gå fra sin skole til valglokalene der de kunne stemme ved det ordentlige valget. Valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere var i 2009 på 57%. Altså et fall i valgdeltagelsen fra skolevalgene til det ordentlige valget, blant førstegangsvelgerne, på 19,4%. Og klart lavere deltagelse enn blant alle velgere, som i 2009 var på 76,4%.

Senk terskelen til valglokalet
Liberaleren har anbefalt at terskelen til valglokalet senkes for førstegangsvelgere, ved at de får forhåndsstemme på den videregående skolen der de er elev. Dette kan øke valgdeltagelsen. Og det vil ikke bety så mye om det er skoledebatt eller valgtorg som arrangeres på skolene i et valgår. Elevene, velgerne, får mulighet til å innhente informasjon om partiene gjennom den ordinære valgkampen; fra partiene selv, fra media, og fra nettsider – og selv avgi stemme når man måtte ønske det i den perioden valglokalet er åpent.

Da kan ordningen med prøvevalg, såkalt skolevalg, samtidig bli avviklet. Det er rett og slett unødvendig – når elevene likevel kan avlegge stemme ved det egentlige valget. Det blir naturligvis ikke like morsomt å miste denne indikasjonen på hvordan valgvinden blåser blant de unge. Men partiene og deres ungdomsorganisasjoner må ha en mye jevnere jobbing opp mot førstegangsvelgerne over tid. Ikke bare de siste dagene før et prøvevalg. Kan hende tjener både valgdeltagelsen og ungdommens innsikt i hvordan landet, fylkene og kommunene styres, på dette.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer