Ukategorisert

Hvor mye gir Høyre i skatte- og avgiftslettelser?

Prioriterer Høyre virkelig privatisering og skattekutt for de få, på bekostning av fellesskapsløsninger.?

Rødgrønne politikere har i denne valgkampen, senest på onsdag under skolematdebatten på NRK, gitt inntrykk av at Høyre prioriterer skattekutt for de få, istedenfor ordninger gjennom velferdsstaten. Dette stemmer ikke, og tallene taler for seg selv.

La oss starte med definisjonen av privatisering:
Privatisering er at det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert. Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Ifølge Høyres program vil partiet ikke privatisere sentrale tjenester. Helse, omsorg, skole, samferdsel og kultur skal fortsatt være skattefinansiert. I stor grad er det staten og kommunene som skal produsere tjenester som rødgrønne politikere hevder skal privatiseres. Mangel på privatisering er årsaken til at Høyre er veldig lik Arbeiderpartiet i økonomisk politikk i Stortinget. Høyres politikere klarer ikke å sette tydelige grenser for politikk.

Store skattekutt for de få?
Den samlede skatteinngangen i 2012 var på 849,6 milliarder kroner. I tillegg kommer avgiftene. I 2012-budsjettet foreslo Høyre å senke skatter og avgifter med 9,5 milliarder kroner, og budsjettvirkningen var om lag 5,5 milliarder kroner. Dette er veldig lite og som nyanser å regne sammenlignet med regjeringens forslag som nesten uten endringer ble vedtatt i Stortinget.

De fleste hadde nyt godt av milliardene Høyre foreslo i lettelser, også de rike. Ettersom summene som ble foreslått er lave, ville de fleste av oss merket lite til pengene. Vi er rett og slett for mange borgere i landet til at vi i betydelig grad skal merke reduserte skatter og avgifter med 9,5 milliarder kroner.

Summen indikerer likevel at påstandene om store skattekutt er feil. Staten fikk altså inn 849,6 milliarder kroner i skatt i 2012, pluss avgifter. Hvis ikke Stortinget kan kutte noen titallsmilliarder kroner i skatter og avgifter uten at velferdsstaten rakner, har sosialdemokratiet et problem. Det problemet angår også Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

Skatt er et verdispørsmål
Skatt er et verdispørsmål på linje med andre verdispørsmål. Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat.

Ikke glem at politikerne er helt vanlige mennesker. De foretar prioriteringer med penger du har betalt inn i skatter og avgifter. Da er sjansen stor for mange dårlige prioriteringer.

FrP er forresten skattevinneren på Stortinget, uten at partiet har imponert voldsomt de siste årene.

Mest lest

Arrangementer