Ukategorisert

Minimale forskjeller mellom Ap og H

At det er små forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre, har Liberaleren skrevet om mange ganger.

I økonomisk politikk er det kun nyanser som skiller partiene, noe blant annet statsbudsjettbehandlingen viser.

Statsviter Marcus Buck mener, ifølge P4, at Høyre og Arbeiderpartiet er så like at de kunne fungert sammen i regjering.

Dersom Høyre blir den kraftige parten i et eventuelt nytt stortingsflertall, er det lite som tyder på store endringer i Norge. Partiene, altså Arbeiderpartiet og Høyre, er for like til at borgerne vil merke store endringer.

Mest lest

Arrangementer