Ukategorisert

Skrik etter ny politikk

Nå går Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité lengre enn langt for å forsvare den norske spillpolitikken.

Idrettsstyret vil ikke tildele økonomiske midler til idrettslag og andre organisasjonsledd i medlemsorganisasjonen som mottar midler fra utenlandske spillselskaper, ifølge Idrett.no.

Det betyr nok et pressmiddel for å hindre samarbeid med aktører som ikke har konsesjon for drift i Norge. Nettselskap har for eksempel ikke norsk konsesjon for å tilby spill i Norge.

Idrettsstyret har tidligere fattet et vedtak, et vedtak som tar sikte på å straffe utøvere, trenere og ledere som inngår avtaler med spillselskap som ikke har fått konsesjon hos norske myndigheter.

Ettersom Stortinget og idrettsforbundet for lengst har inngått ekteskap gjennom sterke bindinger til hverandre, vil idrettsstyret kun få applaus hos det politiske flertallet. Det er kun Fremskrittspartiet og Venstre som ønsker en ny spillpolitikk. Lite tyder på at disse to partiene vinner fram i regjeringssamtalene som pågår.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer