Ukategorisert

Alle FrPere skal være mot boplikt!

Medienes granskning av FrP-politikere de siste dagene, viser at de fleste av fremskrittspartipolitikerne heldigvis vil fjerne boplikten.

For liberalister er det helt umulig å forsvare boplikt. Boplikten er et grovt overgrep!

Den FrP-politikeren som har fått mest omtale for sitt naturstridige standpunkt, er Eivind Norman Borge som er ordfører i Hvaler kommune. Han er for boplikt, og bruker egen kommune som eksempel for å forsvare overgrepet.

Hvaler kommune har, ifølge NRK, avdekket 45 brudd på boplikten. Fem eiendommer skulle etter planen bli lagt ut på tvangssalg. På grunn av ny regjering med FrP som ett av partiene, blir tvangssalget lagt på is.

Mest lest

Arrangementer