Ukategorisert

Renteøkninger vil få store konsekvenser

Dersom rentene øker kan det få store konsekvenser for mange norske kommuner.

Økte renteutgifter vil gå på bekostning av andre formål i mange kommunale budsjett. Én million kroner mer til slike utgifter betyr som regel én million kroner mindre til oppgaver alle politikerne fra de store partiene prioriterer i kommunepolitikken. Økte renteutgifter kan for eksempel på utover skoler, helse og omsorg.

Mange kommuner i Norge har mye gjeld, veldig mye gjeld.

Kommunenes nettogjeld økte med 17,1 milliarder kroner til 151 milliarder i løpet av 2012 og er nær doblet fra 2008. Kommunene skylder 415 milliarder, melder Kommunal Rapport.

Budsjettarbeidet er i gang i kommunene og mange politikere sliter med å få budsjettene i balanse, selv med et lavt rentenivå.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer