Ukategorisert

Forståelige kuttforslag

Tilgjengeligheten på kultur er så stor, at det er forståelig at kommuner med presset økonomi foreslår kutt i biblioteksektoren.

Lov om folkebibliotek, vedtatt av Stortinget, skal blant annet sikre informasjonsformidling i kommunene. Kommunene må forholde seg til reguleringer, men har en del frihet i hvordan den lokale biblioteksektoren skal organiseres.

For politikere som akkurat nå jobber med budsjett, er det forståelig at en del av de folkevalgte tyr til bibliotekskutt. Valget bør være enkelt når en grunnskole i en bygd blir satt opp mot en folkebibliotek-filial. Budsjettarbeid er prioriteringer! Politikere må velge mellom ulike tiltak.

Dagsavisen melder at kulturetaten i Oslo foreslår nye kutt i biblioteksektoren.

Det er nå enorm tilgjengelighet, blant annet gjennom internett, på bøker, film, spill og musikk. Kulturuttrykkene er tilgjengelig for en svært lav pris. Alle som vil lese en bok eller se en film, kan gjøre dette uten å bruke det skattefinansierte folkebiblioteket.

Mest lest

Arrangementer