Ukategorisert

Kjemper mot snusforbud

I oktober vedtok et politisk flertall i Nordland fylkeskommune nok en gang et tobakksforbud, riktig nok mer moderat forbud enn det som tidligere har blitt vedtatt.

Årsaken er enkel; tidligere forsøk har blitt stoppet etter lovlighetskontroll. Det er grenser for politisk styringsrett!

I oktober i år sørget Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, Rødt og SV for et totalt røykeforbud i arbeidstiden, og forbud mot snus for den som har en jobb eller arbeidsoppgaver der man møter andre mennesker. Frp, Venstre og Sp stemte imot, men var i mindretall da saken ble behandlet 9. oktober.

Motstandere av snusforbudet fra FrP og Senterpartiet, varslet nå lovlighetskontroll av vedtaket – altså samme prosess som da det forrige forbudet ble stoppet.

–Ulovlig, uklokt og uforståelig, sier FrPs fylkestingsrepresentant Allan Ellingsen.

Det er Ellingsen, Dagfinn Olsen (FrP) og Ann-Hege Lervåg (Sp) som krever lovlighetskontroll.

Bakgrunnen for Allan Ellingsens anmodning, er at han mener vedtaket Nordland fylkeskommune har gjort er i direkte strid med norsk lov. I tillegg mener han at flere av punktene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen om retten til privatliv. I forrige runde slo i alt fire departementer fast at fylkespolitikerne i Nordland hadde gått alt for langt.

–Det er liten forskjell på det forrige vedtaket som ble opphevet og det vedtaket vi nå skal få kontrollert, sier Ellingsen til Liberaleren.

Ellingsen bruker også argumentasjonen om at snus er sunt for folkehelsen, slik Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning hevder.

Det viktigste prinsippet for Ellingsen er at snus ikke rammer andre.

–Det er derfor jeg mener at forbudet Nordland fylkeskommune vedtok er i strid med retten til privatliv slik det er nedtegnet blant annet i Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, sier Ellingsen.

Ellingsen vil ikke oppfordre noen til å bruke tobakksprodukter, men han mener det må være måte på hvordan fylkespolitikere skal gripe inn i folks egne valg.

At snus er en lovlig omsatt vare for alle over 18 år ligger i bunnen av saken. Forbudet innebærer likevel at fylkeskommunen bruker sin styringsrett som arbeidsgiver og nekter sine ansatte «som har kontakt med barn, unge, pasienter og publikum» å bruke snus.

Dersom det virkelig er grenser for politisk styringsrett, kommer Ellingsen, Dagfinn Olsen og Ann-Hege Lervåg til å vinne fram. Gjør de ikke det, kan tyggegummi være det neste på listen til flertallet i Nordland fylkeskommune, for å sette en sak på spissen.

Mest lest

Arrangementer