Ukategorisert

Færre er for skattefinansiert bistand

Fortsatt støtter en stor del av befolkningen politikken med skattefinansiert bistand.

Litt over halve befolkningen mener at bistandsbudsjettet er passe stort eller burde vært større. Omtrent fire av ti mener politikerne bør redusere bistandsbudsjettet eller sløyfe skattefinansiert bistand. Dette er den høyeste andelen som har ønsket en reduksjon av statens bistandsutbetalinger siden Statistisk sentralbyrå begynte med undersøkelser av befolkningens holdning til bistand.

Litt under halvparten av personene som ble spurt tror bistanden gir ganske eller svært gode resultater.

Den skattefinansierte bistanden fra Norge har blitt doblet på ti år. I 2012 passerte bistandsbudsjettet for første gang 30 milliarder kroner, penger politikerne henter inn gjennom skatter og avgifter.

Skatter og avgifter betyr at politikerne/byråkrater prioriterer på vegne av hver enkelt borger. Det betyr blant annet store utbetalinger til Brasil, et land som skal bruke milliarder av kroner på store idrettsarrangement.

Liberaleren er ikke motstander av å hjelpe andre mennesker, men vi mener bistand ikke skal gå over skattefinansierte budsjett. Hver enkelt borger bør få bestemme over egne penger med den friheten og ansvaret dette gir.

Mest lest

Arrangementer