Ukategorisert

Endrer ikke Norge

Tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2014 fra regjeringen endrer ikke Norge.

I den store sammenheng er dagens regjering på linje med den forrige regjeringen i en stor stat og dermed betydelig bruk av skattefinansierte penger.

Liberaleren er én av aktørene som har prøvd å skru ned forventningene til regjeringens budsjettforslag. Den nye regjeringen/regjeringspartiene er avhengig av sentrumsstøtte i Stortinget. Det gir redusert handlingsrom når Høyre og FrP skal endre det rødgrønne forslaget. I tillegg viser historien at kun små endringer blir gjort av en ny regjering etter valg.

I budsjettforslaget prioriterer regjeringen skattefinansierte utgifter til samferdsel, helse og eldreomsorg, kunnskap, politi og sikkerhet, i tråd med intensjonene i regjeringsplattformen. Det vil sikkert være røster som mener regjeringen burde brukt mer penger i offentlig sektor, slik det alltid er. Husk; denne regjeringen bruker mer oljepenger, målt i kroner, enn den rødgrønne regjeringen foreslo i sitt forslag til statsbudsjett for 2014.

Samlede skattelettelser utgjør om lag 8 milliarder kroner påløpt og 4,8 milliarder kroner bokført i 2014, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet. Det er ikke mye, og ligner veldig på Høyres alternative statsbudsjett under den rødgrønne regjeringen.

Det er flott at regjeringen foreslår å fjerne arveavgiften. Forhåpentligvis gravlegger Stortinget denne skatten i behandlingen av tilleggsproposisjonen som Siv Jensen i dag har lagt frem.

Mest lest

Arrangementer