Notiser

DLD blir utsatt

Regjeringen har bekreftet at innføringen av datalagringsdirektivet blir utsatt, ifølge Digi.no.

Bra!

Å utsette direktivet virker litt merkelig på bakgrunnen av debatten i Stortinget og argumentene personvernmotstanderne brukte. Direktivet skulle jo være et effektivt virkemiddel for å bekjempe kriminalitet, noe liberalister vet ikke stemmer basert på erfaringer fra utlandet.

Mest lest

Arrangementer