Ukategorisert

Hva er regjeringen politikk?

Godt spørsmål om ostetoll fra Kjell-Idar Juvik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Da Høyre og FrP var i opposisjon, var partiene motstandere av økt toll på ost – et tiltak Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum markedsførte med stolthet. Etter at Høyre og FrP kom i regjeringen har kritikken mot økt toll på ost blitt tonet betydelig ned.

Det som var galt tidligere i år, bør også være galt i dag. Friere handel skal være en fordel!

Kjell-Idar Juvik har sendt inn dette spørsmålet til Stortingets spørretime på onsdag:
«Statsministeren svarte på et spørsmål om ostetoll på Nordisk råds møte 29. oktober at hun var uenig i dagens bruk av tollsats på ost. Senere har landbruksministeren signalisert at regjeringen ikke vil endre ostetollen pr. i dag. I de borgerlige partienes samarbeidsavtale er det ingen omtale av ostetollen. Regjeringen har dermed gitt motstridende signaler når det gjelder opprettholdelsen av ostetollen. Hva er regjeringens politikk vedrørende ostetollen videre fremover?»

Høyres Arne Hjeltnes holdt i valgkampen et innlegg i Oslo der han fokuserte på at norsk mat holder kvalitet i verdensklasse, men at rødgrønne regjeringen ikke fulgte opp internasjonalt. Han mener det ikke handler om å bevare norske tollmurer og subsidier, men å innse at norsk mat er god nok til å konkurrere på kvalitet. Tro om dagens regjering er enig med Høyre-mannen Arne Hjeltnes?

Mest lest

Arrangementer