Ukategorisert

Nasjonalisten med stor makt

Trygve Slagsvold Vedum fremstår som frihandelens største fiende i Norge. Nå snakker han varmt om økt toll på frukt.

–Jeg er villig til å øke tollen hvis det er nødvendig for å opprettholde norsk fruktproduksjon, sier Slagsvold Vedum til VG.

Det er forbrukerne som taper på at vi har nasjonalister i maktposisjoner i norsk politikk. Trygve Slagsvold Vedum er landbruk- og matminister i den rødgrønne regjeringen, en regjering som i år har markedsført og vært stolt av økt toll på ost.

Slagsvold Vedum tror det norske folket vil være med på å betale litt mer for frukt, ifølge VG-oppslaget.

Ole Michael Bjørndal i Oslo Høyre har et godt forslag til statsråden.

–Dette kan vi enkelt finne ut. Sett opp to fruktdisker i en butikk, en med utenlandsk frukt uten toll, og en med norsk frukt, også ser vi hva som blir utsolgt først. Bjørndal fremmer sitt gode forslag på egen Facebook-profil.

La oss håpe vi blir kvitt noen nasjonalister ved årets valg, på valgdagen mandag 9. september.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
8 years ago

Jeg registrerer at så vel statsministeren som finansministeren gikk ut og avviste landbruksministerens forslag, samme dag som det ble fremmet. Da melder følgende spørsmål seg: Var landbruksministerens utspill klarert med Regjeringen på forhånd? Hvis ja, hvorfor så denne totale kuvending? Det minner om vingling, og det er ikke godt lederskap. Hvis svaret er nei: Hvilken tillit kan vi ha til en regjeringssjef, som har statsrådene opptre som uavhengige regjeringer i miniatyr? Er det god leselse? Njet! Ledelse handler om mye. Man må ha personlig karisma, og det har Stoltenberg. Men ledelse er adskillig mer enn å tusle rundt på torvet… Read more »

Fra arkivet