Ukategorisert

Naturkatastrofer er ikke et nytt fenomen

1.april 2003 ble åpningsloven opphevet. Til tross for butikkenes muligheter til å ha nattåpent på alle dager unntatt søndager, har valgmuligheter gjort Norge til et bedre land for mange borgere.

Norge har for eksempel blitt kåret til verdens beste land å bo i. Vi har vunnet denne kåringen flere ganger, ifølge medieoppslag – blant annet på VG Nett. Det har vi gjort selv om politikerne ikke regulerer åpningstidene i så stor grad som før 2003. Også aktører i andre deler av verden har opplevd gode tider de siste ti årene, uten at skribenten gir Stortinget æren for dette.

Denne uken blir det debatt om søndagsåpne butikker i Stortingets ordinære spørretime. SVs Heikki Holmås har sendt inn et håpløst spørsmål:
«Søndagsåpne butikker vil gi økt energiforbruk, økte utslipp fra biltrafikk og økte utslipp fra transport og økte utslipp fra tilvirking av varer, i tillegg til å ha negative virkninger både for produktiviteten og konkurransekraften i næringen, og den reduserer muligheten for familien til å være sammen om søndagen fordi flere må jobbe. Vil statsråden skrinlegge planene om søndagsåpne butikker i lys av klimaforhandlingene, og nylig fremlagt dokumentasjon om dødelige stormer på Filippinene?»

Statsråden bør minne SV-representanten om alle fordelene liberaliseringen fra 2003 har gitt befolkningen. Økte åpningstider har gitt likere konkurransevilkår og flere valgmuligheter for forbrukerne. Naturkatastrofer og dårlig vær er ikke et nytt fenomen.

En rett, ikke en plikt
Når politikerne prøver å regulere, blir det håpløse reguleringer som det vi ser med blant annet Brustadbua.

Politikerne skal sørge for så like konkurransevilkår som mulig. Dagens regulering gir veldig ulike konkurransevilkår.

En rekke kommuner er av fylkesmenn definert som turiststed som gir muligheter til søndagsåpne butikker, noe Liberaleren har skrevet om tidligere. Markedet regulerer dette, og de fleste butikkeiere har stengt når dem taper penger. Det er ikke en plikt til å ha åpen, men en rett.

Søndag komme alltid til å være en annerledes dag selv om butikkene får bestemme egne åpningstider, slik natt har vært det etter at åpningstidsloven ble avviklet.

Mest lest

Arrangementer