Ukategorisert

Helt unødvendig!

Det er uforståelig at boligeiere må betale eiendomsskatt i en kommune som har enorme skatteinntekter fra petroleumsvirksomhet.

Hammerfest kommune, en kommune der Arbeiderpartiet er størst, får eiendomsskatt som rammer vanlige borgere med middels eller lave inntekter. Hammerfest har enorme inntekter fra Melkøya, ei øy som er kjent for et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Høyre-politiker Fred Johansen startet dagen med en hilsning til befolkningen via Facebook.com.

–Da kan æ gratulere alle med privatbolig i Hammerfest med ny å mere eiendomskatt! Takk Arbeiderpartiet, skrev Johansen.

Det er få kommuner i Norge som har de inntektene politikerne i Hammerfest har. Likevel er det jakt på mer penger og eiendomsskatt er ett av virkemidlene kommunepolitikerne kan bruke for å finansiere mer eller mindre gode formål i kommunen.

Hammerfest kommune har hatt et høyt bunnfradrag på eiendomsskatten, altså at kostbare boliger har blitt beskattet for å forklare systemet på en enkel måte. Ifølge meldinger fra Hammerfest har det ikke vært en storm av klager på dette systemet. Nå blir det endringer, og langt flere boenheter blir skattlagt. Det blir ifølge regnestykket en nedgang for de dyreste boligene, i rettferdighetens navn.

–Jeg mener at vi ikke trenger eiendomsskatt på privatboliger i Hammerfest, all den tid vi kan differensiere mellom næring og bolig. Hammerfest må sørge for å ha en mer effektiv og sunn drift, i stedet for å løfte kostnader over på boligeiere som igjen løfter endel kostnader over på leietakere. Ikke noe bra for et presset boligmarked, sier Fred Johansen til Liberaleren.

For en relativt liten kommune med store inntekter fra petroleumsvirksomhet, skal det være unødvendig med ekstra skatt for borgerne. Grenser for politikk er stikkordet, et stikkord som har lav verdi i byen som har markedsført seg som verdens nordligste by.

Mest lest

Arrangementer