Ukategorisert

For mange år i skattefinansierte institusjoner?

Hvis du svarer ja på spørsmålet, er du trolig motstander av forslaget til NHO om obligatorisk barnehage for alle femåringene i Norge.

Det er et typisk SV-forslag ,at det skal være obligatorisk barnehage for alle femåringene i Norge. Nå tar NHO debatten et skritt videre, og ønsker det samme som Kristin Halvorsen har jobbet for i mange år.

NHO ser for seg en daglig kjernetid på tre-fire timer der alle barna deltar i læringsaktiviteter lagt opp rundt konkrete læringsmål, ifølge NRK.

Hvorfor ikke gjøre det ordentlig og enkelt, nemlig å la staten overta barna fullt og helt noen år etter fødsel. På den måten kan politikerne forme hvert enkelt individ til statlig tjeneste. Det vil selvfølgelig ikke fungere i praksis, men mye tyder på at mange ikke skjønner det.

Grunnskolen har blitt lengre enn den var, og flere går i barnehage sammenlignet med tiden da mange av Liberalerens lesere var yngre. Har mindre frihet og færre valgmuligheter gitt ønsket effekt? Helt klart ikke ettersom debatten om obligatorisk barnehage fortsatt lever.

Mest lest

Arrangementer