Ukategorisert

Reformvennlige politikere, sjekk dette!

Denne saken burde vært avgjort av kommunestyret for lenge siden, selv med dagens system der politikerne og byråkrater blander seg inn i mye rart.

Honningsvåg har et bygg og et selskap som heter Sambygg og selskapet har fått ny eier. Bygningen har blitt brukt til butikklokaler og kontor. Den nye eieren ønsker å bygge leiligheter i huset. Kommunestyret i Nordkapp har støttet deler av ønsket, men krever at det forblir forretningsdrift i 1. etasje. Så langt, alt bra for å forklare saken med få ord.

I det forrige kommunestyremøtet ble saken behandlet for fjerde gang. Årsaken til at saken har vært på kartet flere ganger enn nødvendig, er at Finnmark fylkeskommune har klaget på kommunestyrets vedtak. Fylkeskommunen mener ombygningen vil bryte med arkitekturen i gjenreisningsbyen Honningsvåg.

Prinsippet for politikere som setter pris på lokalt selvstyre, bør være at reguleringsplaner vedtas lokalt uten innblanding fra andre offentlige instanser som fylkeskommunen eller fylkesmannen. Sambygg-saken er et godt eksempel på et byråkratisk, tungrodd system som virker mot sin hensikt.

Denne saken blir nå sendt til Fylkesmannen i Finnmark, etter at den allerede har vært en jojo i systemet i mange måneder.

Hør fra kommunestyrets debatt, på nettstedet til Radio Nordkapp.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer