Ukategorisert

Vil videreføre prøveordningen

Regjeringen vil videreføre ordningen med lavere stemmerettsalder ved valget i 2015.

Høyre og FrP, som regjeringen består av, har aldri vært spesielt begeistret for å la 16-åringer stemme ved valg. I et svar til stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, skriver kommunalminister Jan Tore Sanner, at departementet tar sikte på å videreføre forsøksordningen ved kommunevalget i 2015. Regjeringen vil komme tilbake med opplegget for gjennomføringen av forsøket.

Sanner legger til, at regjeringen ikke ønsker å lovfeste en stemmerettsalder på 16 år.

Av de politiske partiene på Stortinget, er det Venstre og SV som har jobbet for lavere stemmerettsalder.

Ved valget i 2011 var det 20 kommuner som deltok i forsøksordningen.

I dagens Norge bør stemmeretten omfatte alle som anses «voksne» nok til å gjøre seg opp en mening om hvordan kommunen, fylkeskommunen og staten bør styres, og på generelt grunnlag må vi kunne konkludere med at 16-åringer er gamle nok til å vurdere hvem som skal styre våre liv. Eller skrevet på en annen måte: Er du gammel nok til å ta vare på barn, bør du også kunne vurdere hvem som skal sitte i kommunestyret i kommunen du og barnet bor i.

Lavere stemmerettsalder er å utvide demokratiet, på godt og vondt.

Mest lest

Arrangementer