Ukategorisert

Unge Venstre må gjøre en jobb i eget parti

Dersom Kjersti Almåsvold er en representativ Venstre-politiker, har Unge Venstre, som vil legalisere cannabis, en stor jobb å gjøre i eget parti.

Kjersti Almåsvold er aktiv på Twitter.com. Mandag kveld fyrte hun løs med en rekke meldinger. Hun er en formynder, på lik linje med formyndere i for eksempel KrF.

Noen utvalgte meldinger, hentet fra hennes Twitter-profil:

–Alle som lovpriser legalisering av hasj, må dele ansvaret for at mange unge i dag bruker hasj. Holdningsskapende arbeid blir vanskeligere.

–Ja, alle som argumenterer for legalisering av hasj bidrar til å etterlate inntrykk av at det er ok å bruke hasj.

–Nei, det må ikke bli tillatt å kjøpe, selge og bruke narkotika. Vi har nok utfordringer.

–Regulering bidrar kun til å etterlate inntrykk av at det ikke er farlig, ikke verre enn alkohol, svært farlig!

–Feil, forskning viser at hasj er langt farligere enn det man før trodde, langtidsskade på uutviklede hjerner.

–Det holder med alkohol, nikotin og alt det andre vi har som ødelegger folks helse, og som påfører samfunnet store kostnader.

–Er ikke politikken som er problemet, men holdningene til folk, som egoisme og selvsentreringen, «vil gjøre det jeg vil».

–Jeg kjenner ikke dødstallene pga alkohol eller hasj/narkotika. Hasjrøyking er starten for alle som drar det videre.

Skribenten var én av flere mottakere. Hennes standpunkt gjør henne til en god venn av kriminelle aktører som tjener grovt med penger på dagens forbudslinje.

Les hele ordskiftet på Twitter.com.

Mest lest

Arrangementer