Ukategorisert

Lite narkotika-fleip på Stortinget

De andre partiene og representantene er snille mot Høyre. Det blir ikke fleipet mye med Høyre på Stortinget.

Høyre har i mange år markedsført seg som nulltoleranseparti når det gjelder narkotika. Partiet har vedtatt politikk som bygger opp om forbudslinjen. Til tross for alle vedtakene, er det Høyre-politikere og Høyre-medlemmer som har fått fokus i medier for bruk av cannabis. Dette bør spire til humor på bekostning av Høyre-representantene, men de andre har vært snille med Høyre – kanskje for snille.

Liberaleren har spurt noen av representantene om det er mye fleiping med Høyre for tiden. Svarene er rimelig samstemte. Meldingene til oss er at det er overraskende lite fleiping med Høyre. Det har vært litt spøk, men veldig lite. Hvorfor de andre representantene ikke kjører på i pauser, kan ikke de Liberaleren har snakket med gi noen gode forklaringer på.

I 2010 vedtok Høyre en krimplan med fokus på narkotikabekjempelse. Selv om Høyre vil bekjempe narkotika, finnes det ulovlige rusmidler blant egne medlemmer, i Høyre-styrte kommuner og et Høyre-styrt land. Høyres vedtatte krimplan er jo selve beviset for at kampen mot narkotika er tapt.

Mest lest

Arrangementer