Ukategorisert

Ikke bygg store og unødvendige klosser

Fylkeskommunen bør ikke bli erstattet av regioner. Nye store klosser i forvaltningen betyr at den økonomiske gevinsten blir borte.

Venstre har fremmet forslag i Stortinget om en utredning med større og færre regioner. Forslaget kommer i forbindelse med kommunereformen.

Et nivå mellom staten og kommunene er unødvendig, og det er å sløse med skattefinansierte penger. Dagens fylkeskommunale oppgaver kan kommunene og staten overta, samt at oppgaver kan privatiseres.

En region kan bli en verre konstruksjon enn dagens fylkeskommune.

Mest lest

Arrangementer