Ukategorisert

Ikke bygg store og unødvendige klosser

Fylkeskommunen bør ikke bli erstattet av regioner. Nye store klosser i forvaltningen betyr at den økonomiske gevinsten blir borte.

Venstre har fremmet forslag i Stortinget om en utredning med større og færre regioner. Forslaget kommer i forbindelse med kommunereformen.

Et nivå mellom staten og kommunene er unødvendig, og det er å sløse med skattefinansierte penger. Dagens fylkeskommunale oppgaver kan kommunene og staten overta, samt at oppgaver kan privatiseres.

En region kan bli en verre konstruksjon enn dagens fylkeskommune.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
andy
andy
8 years ago

Fullstendig enig i at det er en lite farbar vei å erstatte fylkene med nye «regioner». Men for å gjenta meg selv til det kjedsommelige, slik du/dere også her gjentar deg/dere i denne saken: Problemet er at vi både har for mange administrasjonsnivåer og for mange små administrasjoner. Det er de mange små administrasjonene som virkelig koster og som ikke bør tilføres enda flere oppgaver. Det er også de mange små administrasjonene som egentlig utgjør et demokratisk problem etterhvert som samfunnet utvikler seg til å forutsett mere og mere samarbeide om større oppgaver. Små enheter blir da både økonomisk og… Read more »

Konrad
8 years ago

Poenget er som Solvik sier ikke fylkeskommunene, men om man skal ha et nivå mellom stat og kommune. Oppgavene som fylkesmann og fylkeskommune utfører i dag må uansett ivaretas, noen oppgaver er stå store at de ikke kan overføres til kommunene – alternativet blir da større regioner (som vi ALLEREDE har innenfor sykehus- og vegforvaltning) eller at oppgavene samles i et statlig direktorat. Fylkesmannens tilsynsoppgaver kan f.eks. samles i et kommunaldirektorat, sivil beredskap kan overføres til det tilsvarende direktoratet eller til politiet, miljøvern ditto. Men nå er det jo på grunn av reiseavstand praktisk å ha en stedlig representasjon for… Read more »

Fra arkivet