Ukategorisert

Ikke bygg store og unødvendige klosser

Fylkeskommunen bør ikke bli erstattet av regioner. Nye store klosser i forvaltningen betyr at den økonomiske gevinsten blir borte.

Venstre har fremmet forslag i Stortinget om en utredning med større og færre regioner. Forslaget kommer i forbindelse med kommunereformen.

Et nivå mellom staten og kommunene er unødvendig, og det er å sløse med skattefinansierte penger. Dagens fylkeskommunale oppgaver kan kommunene og staten overta, samt at oppgaver kan privatiseres.

En region kan bli en verre konstruksjon enn dagens fylkeskommune.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer