Ukategorisert

Datalagringsdirektivet kan avskaffes. Send epost til statsråden!

EU-domstolen har kjent datalagringsdirektivet ugyldig! Nå er det opp til FrP-statsråd Ketil Solvik-Olsen å få fjernet direktivet fra den norske lovboken. Send ham en epost i dag!

Datalagringsdirektivet ble vedtatt med knapt flertall av Høyre og Arbeiderpartiet. Fem Høyre-representanter fikk lov til å stemme mot, selv om det sannsynligvis var langt flere DLD-motstandere i den daværende stortingsgruppen.

I dag kom meldingen om at EU-domstolen har kjent direktivet ugyldig. Aftenposten siterer domstolen: «Direktivet innebærer et meget omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende rett til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, uten at dette inngrepet er begrenset til det strengt nødvendige», er konklusjonen.

Stortingsrepresentant, tidligere Unge Venstre-leder og markant motstander av DLD, Sveinung Rotevatn sier at direktivet nå må stanses umiddelbart.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har det politiske ansvaret for DLD i regjeringen, og har tidligere sagt at det ikke er aktuelt med omkamp. Men nyvalgt FpU-leder Atle Simonsen uttrykker overfor Aftenposten en klar forventning til regjeringen: «Men leder av Fpu Atle Simonsen sier til Aftenposten at nå bør direktivet skrotes.

– Ap og Høyre sa at det ikke skulle være i strid med personvernhensyn, og nå er dette en posisjon som er umulig. Så jeg forventer at samferdselsministeren stopper dette dette.»

Dommen fra EU-domstolen kan du lese her.

Liberaleren har vært en del av bevegelsen som jobbet for å hindre innføringen av EUs datalagringsdirektiv i Norge. Da slaget var tapt tok tidligere direktør i Datatilsynet Georg Apenes og andre med bakgrunn fra StoppDLD kampen videre, gjennom «Digitalt personvern», som vi også lenker til. De ville gjennomføre en rettssak for å stanse DLD. Nå har EU-domstolen gjort jobben.

Send epost til statsråd Ketil Solvik-Olsen!
Da er det bare å legge press på regjeringen ved ansvarlig statsråd Ketil Solvik-Olsen. Du kan skrive til ham på postmottak at sd.dep.no

Eventuelt kan du sende en epost til statssekretær Bård Hoksrud, som var stortingsrepresentant da direktivet ble vedtatt. Han har samme epostadresse, men den kan merkes med hans navn.

Det er bare å henvise til «Judgment in Joined Cases C-293/12 and C-594/12
Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others» fra EU-domstolen, datert Luxembourg, 8 April 2014 – og be om at regjeringen v/samferdselsdepartementet fremmer sak for Stortinget om å oppheve Stortingets vedtak om innføring av datalagringsdirektivet.

Forslag til kort og grei tekst til epost finner du her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer