Ukategorisert

Har sendt epost om å avskaffe DLD

På bakgrunn av denne saken har jeg nå sendt epost til statsråd Ketil Solvik-Olsen.

«Til Samferdelsdepartementet v/statsråd Ketil Solvik-Olsen

Jeg henviser til dom avsagt av EU-domstolen og offentliggjort i dag 08.april 2014 i «Joined Cases C-293/12 and C-594/12 Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others», og ber med dette statsråden snarest om å fremme sak for Stortinget på vegne av regjeringen om å oppheve Stortingets vedtak av 04.april 2011 om å innføre EUs datalagringsdirektiv.

Mvh. Per Aage Pleym Christensen»

Epostadressen du kan bruke er postmottak at sd.dep.no

Mest lest

Arrangementer