Ukategorisert

Grunnlovskommunen med nei til stemmerett for 16-åringer?

Eidsvoll kommune er grunnlovskommunen i Norge. Det var her grunnloven ble skrevet og vedtatt for 200 år siden. Men et forsøk med å utvide stemmeretten til å gjelde 16- og 17-åringer kan få tommelen ned.

I dag har formannskapet i Eidsvoll møte, og skal behandle en invitasjon til å delta i et forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunevalget neste år. Venstre tok opp saken i en interpellasjon tidligere i år, men ordfører Einar Madsen (Ap) ville heller vente på en invitasjon fra Kommunaldepartementet enn å melde sin interesse for å delta i et slikt forsøk. I svaret var Madsen heller ikke spesielt positiv til å delta i et slikt forsøk.

Slik svarte ordføreren på Venstres interpellasjon:

«Alle landets kommuner ble i 2009 invitert til å søke om å delta i en forsøksordning for stemmerett for 16- og 17-åringer ved lokalvalget i 2011. Eidsvoll kommune var blant 143 kommuner som søkte om deltakelse. 20 kommuner ble plukket ut til å delta, men Eidsvoll ble ikke en av disse.

Mye tyder på at forsøksordningen vil videreføres ved valget i 2015, men det har p.t. ikke kommet noen formell informasjon fra departementet om hva som skjer videre med forsøket. Jeg ser derfor ingen grunn til å søke om deltakelse nå, da vi ikke har noe informasjon om at forsøket skal utvides til å gjelde flere kommuner. Vi vet heller ikke hva en eventuell deltakelse vil innebære av kostnader og ressursbehov.

Imidlertid vil jeg be om at det fremmes en sak til politisk behandling så snart som mulig dersom kommunene inviteres til å søke slik deltakelse.»

Administrasjonen innstiller på nei til søknad
Nå foreligger altså invitasjonen fra Jan Tore Sanner og Kommunaldepartementet, som er ansvarlig for organisering og gjennomføring av valg her til lands. Ordføreren i Eidsvoll har holdt ord; det er fremmet en sak for politisk behandling. Men innstillingen fra administrasjonen er negativ til at Eidsvoll skal delta:

«Rådmannens innstilling

Eidsvoll kommune søker ikke om deltakelse i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16
eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015.»

Administrasjonen i Eidsvoll har vært i kontakt med Lørenskog kommune, som var blant kommunene som hadde et slikt forsøk i 2011. Lørenskog hadde et omfattende opplegg rundt forsøksordningen, og prisen ble 209 000 kr. Hvorav kommunen selv betalte 109 000 av disse.

Gevinster tilsier ikke prioritering
argumenterer rådmannen: «Skal Eidsvoll søke om deltakelse i prosjektet vil en gjennomføringsmodell lignende Lørenskog sin være nødvendig. Dette vil i så fall bety et stort merarbeid for ulike deler av
administrasjonen, og det er forholdsvis kort tid å planlegge på. Sett i forhold til kommunens situasjon akkurat nå er det vanskelig å se at deltakelse i dette prosjektet vil gi gevinster som tilsier at man skal prioritere det.»

Opplæring i demokrati – ingen gevinst?
Liberaleren er blant dem som argumenterer for stemmerett for 16-åringer. Grunnen er at 16-åringer kan jobbe og betale skatt. Da bør de også ha innflydelse på hvordan deres skattepenger brukes. Men et tilleggsmoment er naturligvis at det norske demokratiet er avhengig av rekruttering. Skal nye generasjoner forstå hvordan demokratiet fungerer og hvorfor demokrati er viktig, bør de ikke bare lære om demokratiet på skolen men også få anledning til å delta. Å øve seg lokalt gjennom stemmerett ved kommunevalg bør være en god idè.

At Eidsvoll kommune som selve grunnlovskommunen i Eidsvoll bør benytte anledningen som feiringen av tohundreårsjubileet for innføring av demokrati i Norge er til å søke om å delta i forsøket, burde administrasjonen i Eidsvoll ha innsett. Om ikke annet får vi håpe at lokalpolitikerne gjør det.

Administrasjonen henviser til at kommunen er i en spesiell (økonomisk) situasjon, noe som for så vidt er riktig. Men her har det vært mye frem og tilbake. Kommunestyreflertallet vedtok først et offensivt budsjett, som de så kuttet i fordi fylkesmannen underkjente budsjettet pga. uklar finansiering. Så fant plutselig administrasjonen omtrent et tilsvarende beløp som ble kuttet. Eidsvoll har nok en anstrengt økonomi, men er det kun økonomiske gevinster man skal se efter når det handler om opplæring og deltagelse i demokratiet?

At administrasjonen velger å henvise til tidsaspektet viser om ikke annet sans for humor. Ordfører Einar Madsen (Ap) ville ikke at Eidsvoll skulle melde sin interesse for å delta i forsøket, før invitasjonen forelå. Når invitasjonen foreligger to måneder senere, mener administrasjonen at nettopp tiden er for knapp til at Eidsvoll bør delta i forsøket. Men man har altså klart å kaste bort to måneder på veien.

La oss håpe at flertallet i kommunestyret griper muligheten tohundreårsjubileet for grunnloven er, og bruker det for alt de er verdt at Eidsvoll er selve grunnlovskommunen i Norge. Og at man ser den demokratiske gevinsten i at ungdom får anledning til å delta i demokratiet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer