Ukategorisert

Brutte valgløfter; fylkeskommunen består

Fylkeskommunen består, selv om Høyre og Fremskrittspartiet gikk til valg på å avskaffe fylkeskommunen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har i dag avslørt en gedigen valgbløff da han presenterte kommuneproposisjonen, en helhetlig plan for en kommunereform i denne stortingsperioden.

I dokumentet, publisert på Regjeringen.no, skriver regjeringen: «Det er et utgangspunkt for arbeidet med kommunereformen at inntil det foreligger en robust kommuneinndeling og kommunene har fått tilført nye oppgaver, vil fylkeskommunen bestå. En vurdering av det regionale folkevalgte nivået bør eventuelt tas etter at kommunereformen er gjennomført.»

FrP har, med støtte av Høyre, tidligere foreslått nedleggelse av fylkeskommunen.

Dagens presentasjon fra Sanner, betyr at Høyre og FrP også den neste valgkampen kan markedsføre standpunktet om å legge ned fylkeskommunen – uten at standpunktet betyr noe som helst i praktisk politikk.

Politikk kan være juks og bedrageri, dessverre!

Mest lest

Arrangementer