Ukategorisert

Kommuner kan lære av hverandre

Det er store forskjeller mellom mange kommuner hva de tar i avgifter på kommunale tjenester, pluss eiendomsskatt.

Det er uvanlig å privatisere kommunale tjenestene. Med dagens system er det vanskelig å finne gode ordninger uten politisk innblanding på vann og avløp, for å nevne to eksempler. Legg merke til privatiseringsdefinisjonen: ”At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert”.

Norsk Familieøkonomi har igjen laget en oversikt over hva kommuner tar i avgifter. Det er Sola kommune i Rogaland som er den billigste kommunen å bo i, ifølge oversikten. Undersøkelsen er laget ved hjelp av Kostra-tallene for 2013, hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt er 413 kommuner med i oversikten og det er betydelige forskjeller mellom mange kommuner. De som flytter fra Gamvik til Loppa får for eksempel 46 prosent mindre å betale i kommunale avgifter.

For lokalpolitikerne er det viktig å ha fokus på kommunale tjenester, slik at innbyggerne ikke betaler mer enn de må. Tjenestene i oversikten, foruten eiendomsskatt, skal følge selvkostprinsippet.

Les mer om undersøkelsen på nofa.no.

Mest lest

Arrangementer