Ukategorisert

Nei Venstre, dette skal eierne bestemme

Det er ikke politikerne som skal bestemme åpningstidene i butikkene. Det skal eierne gjøre!

Regjeringspartiene møter motstand i sin kamp for å liberalisere åpningstider, altså tillate søndagsåpne butikker. Kristelig Folkeparti er imot, slik partiet også var imot søndagsåpne butikker da åpningstidsloven ble opphevet 1. april 2003. Venstre ønsker, ifølge Aftenposten, en modell der kommunepolitikerne skal bestemme om det skal være søndagsåpne butikker eller ikke. Bortsett fra godtgjørelse og arbeidsoppgaver, er det veldig små forskjeller mellom stortingspolitikere og kommunepolitikere. Politikerne skal ikke bestemme over privat eiendom, og i alle fall ikke i slike saker.

Regjeringspartiene trenger trolig støtte fra Venstre for å få denne saken vedtatt. Liberalister, press Venstre som tross alt kaller seg et liberalt parti.

Det er i regjeringsplattformen, hentet fra Regjeringen.no, at det blir lovet søndagsåpne butikker. Regjeringen skriver: «Tillate butikker å holde åpent på søndager. Regjeringen vil sammen med partene i
arbeidslivet vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse.» Hvordan kan Venstre være uenig i dette? Rotevatn & co, skjerp dere!

Mest lest

Arrangementer