Ukategorisert

Effektivisering av Mattilsynet

Regjeringen er i gang med et arbeid om å effektivisere Mattilsynet. Uansett endringer på dette området, må det bli fremskritt.

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag med høringsfrist 11. august. Forslaget innebærer at dagens distriktskontor og regionskontor blir slått sammen til ett nivå. Rett og slett forenkling av offentlig sektor med bedre bruk av skattefinansierte penger.

Ulempen med forslaget, er at den økonomiske gevinsten kan bli brukt til mer tilsyn. Eksempel på en skrekkelig sak fra dagens tilsyn. Næringsaktører bør få mer frihet, ikke mindre, uansett organisering av det statlige Mattilsynet.

Les høringssaken fra Landbruks- og matdepartementet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer