Notiser

Utreder regioner

Denne valgperioden burde politikerne brukt til å redusere antall forvaltningsnivå. Dessverre blir store klosser trolig erstattet av enda større klosser.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) lyser ut arbeidet med å utrede regioner, ifølge Regjeringen.no.

Fylkeskommuner og/eller regioner er å sløse med skattefinansierte penger!

Mest lest

Arrangementer